Hospodářská komora spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, na kterém se podílela naše advokátní kancelář


Publikováno na www.komora.cz/koronavirus

V této složité době jsme rádi, že se můžeme podílet na projektu Hospodářské komory, která spustila nový bezplatný systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů.

Hospodářská komora spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, který umožní jejich efektivnější, a hlavně rychlejší řešení. Na novém systému se podílí čtyři renomované právní kanceláře, které bezplatně uvolnili své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojili Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS. Nový systém najdete na stránkách www.komora.cz/koronavirus.