Covid-19 Přehled aktualit za uplynulý týden


Zrušení mimořádných opatření soudem

Městský soud v Praze dne 23. 4. 2020 s účinností od 27. 4. 2020 zrušil čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách a zákaz volného pohybu osob na území České republiky (plné znění rozhodnutí). V návaznosti na toto rozhodnutí vláda v ten samý den schválila zrušená opatření jako krizová opatření podle tzv. krizového zákona.

Volný pohyb osob

Vláda dne 23. 4. 2020 uvolnila zákaz volného pohybu osob, a to tak, že s účinností ode dne 24. 4. 2020 je možné pobývat na veřejně dostupných místech v počtu maximálně 10 lidí (u rodin, výkonu povolání, podnikatelské a obdobné činnosti omezení neplatí). Osoby jsou povinny zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry.

Vstup na území ČR

S účinností od 27. 4. 2020 mohou definované skupiny osob vstoupit na území České republiky za splnění podmínek (předložení negativního testu na COVID 19, případně karanténa na 14 dní). Povolení se týká zejména přeshraničních pracovníků a studentů, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací, pracovníků kritické infrastruktury, pracovníky mezinárodní dopravy, občany EU, kteří vstupují na území ČR za účelem výkonu ekonomické činnosti.

Vycestování za hranice ČR

S účinností od 27. 4. 2020 mohou občané České republiky a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR vycestovat za hranice ČR. Po návratu musí absolvovat 14 denní karanténu nebo předložit negativní test na COVID 19).

Uvolňování opatření

Dne 23. 4. 2020 představila plán na rychlejší uvolňování omezení pro maloobchodní prodej a prodej služeb.  Oproti původnímu plánu vláda plánuje zrychlení otevírání jednotlivých provozů o 14 dní rychleji. Od 27. 4. se otevřou provozovny do 2500m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000m2, autoškoly, posilovny a fitness centra (bez využití zázemí), knihovny, zoologické, botanické a dendrologické zahrady. Od 11. května budou otevřeny všechny provozovny v nákupních centrech, provozovny nad 2500m2, restaurační zařízení s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních zahrádek a dále kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, kosmetické, masérské, regenerační služby. Od 25. května budou otevřeny zbylé provozovny včetně vnitřních prostor. Vláda avizuje, že tento plán je podmíněn pozitivní epidemiologickou situací a při případném zhoršení může být upraven.

Zákaz výpovědi z bytu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila znění návrhu zákona, který má zakázat výpověď pronajímatele nájemci bytu v rozhodné době z důvodu neplacení nájemného s tím, že se takové nezaplacené nájemné odkládá do konce roku 2020. Senát návrh vrátil s pozměňovacími návrhy spočívajícími v tom, že stát měl ručit za čtyři pětiny nájemného, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů v důsledku epidemie koronaviru. Pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty a návrh byl Poslaneckou sněmovnou dne 22. dubna 2020 schválen v původním znění.

Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelům

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila znění návrhu zákona, podle něhož mají podnikatelé možnost požádat o odklad nájemného, a to za období od 12. března do 30. června 2020. Neplacení nájemného z uvedeného důvodu ani nemůže být důvodem výpovědi z nájmu. Odložené nájemné je následně třeba zaplatit do 31. prosince 2020. Senát návrh vrátil s pozměňovacími návrhy spočívajícími v tom, že stát měl ručit za čtyři pětiny dlužného nájemného. Pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty a návrh byl Poslaneckou sněmovnou dne 22. dubna 2020 rovněž schválen v původním znění.

Prodloužení tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení vyplácení tzv. kompenzačního bonusu, a to v tzv. druhém bonusovém období od 1. května 2020 do 8. června 2020 s tím, že výše „kompenzačního bonusu“ zůstává ve výši 500 Kč denně.

Antivirus

Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí publikována nová, již třetí verze manuálu k cílenému programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Nově je výslovně stanoveno, že příspěvek nelze poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Aktualizace se dále dotýká poskytování příspěvku zahraničním zaměstnavatelům či na jednatele, kteří mají se společností uzavřenu pracovní smlouvu, a je zde již zohledněno přijetí zákona č. 161/2020 Sb., na jehož základě není třeba zaměstnavatelem předkládat potvrzení o bezdlužnosti.