Covid-19 Přehled aktualit za uplynulý týden


Náš tým pro Vás připravil následující přehled aktualit za uplynulý týden

 • Odpuštění minimálních záloh pro OSVČ. Po dobu 6 měsíců (od března 2020 do srpna 2020) budou osobám samostatně výdělečné činné odpuštěny zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Tato doba bude do důchodového pojištění normálně započítána. Výše minimálních záloh pro letošní rok činí 2 544Kč na sociální pojištění a 2 352Kč pro zdravotní pojištění. Celkově budou tedy OSVČ odpuštěny zálohy ve výši 29 372Kč. Současně s tímto návrhem byl přijat i návrh na odložení lhůty pro podání přehledu příjmů a výdajů zdravotním pojišťovnám do 3. 8. 2020.
 • Zálohy na daň z příjmu. Generálním pardonem ministerstva financí budou prominuty červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob, a to automaticky bez žádosti. Březnové zálohy na daň z příjmu mohou být prominuty na základě žádosti poplatníka.
 • Pozdější daňové přiznání k dani z příjmu. Daňovým poplatníkům budou prominuty sankce za opožděné podání přiznání k dani z příjmu, pokud toto přiznání podá do 1. 7. 2020 a v tomto termínu také daň uhradí.
 • Odložení EET. Poslední vlna EET, která měla být spuštěna nejpozději 1. 5. 2020, bude odložena po dobu tří měsíců od ukončení nouzového stavu. Povinnost zavést elektronickou evidenci tržeb v tomto termínu se týká zejména řemeslníků, kadeřnic, kosmetiček, masérů, svobodných povolání (lékaři, právníci, účetní, veterináři), konzultantů, dopravců, stánkových prodejců, zemědělců, cestovních kanceláří, autoservisů a dalších povolání, kterých se netýkaly předchozí vlny EET.
 • Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Promíjí se pokuty za nepodání kontrolního hlášení pokud povinnost k její úhradě vznikla v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 (pro všechny podnikatele, jichž se povinnost elektronické evidence tržeb již týká).
 • Ošetřovné i pro OSVČ. Usnesením vlády č. 262/2020 bylo schváleno vyplácení dávek ošetřovného i pro osoby samostatně výdělečně činné. Denní dávka činí 424Kč. Žádost je možné podávat u kteréhokoliv živnostenského úřadu.
 • Zmírnění režimu pro poskytovatele ubytovacích služeb. Dne 27. 3. 2020 byl mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020, č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN, zakázán prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízení a školských ubytovacích zařízeních, a to do 1. 4. 2020. Toto mimořádné opatření plynule navazuje na mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020. Tento (obecný) zákaz byl vyhlášen na celém území České republiky a nevztahuje se na prodej a poskytování ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky. Rovněž se uvedený zákaz nově nevztahuje (oproti mimořádnému opatření z 23. 3. 2020) na prodej a poskytování ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.
 • 15 000 Kč měsíčně pro OSVČ. Podle momentálně dostupných informací vláda plánuje finanční podporu osobám samostatně výdělečně činným, a to ve výši 15.000 Kč měsíčně, pokud je podnikání jejich hlavní činností a v návaznosti na vydaná opatření uzavřeli své provozovny či byla jinak jejich činnost postižena. V současnosti se návrh projednává. Podrobnosti budou k dispozici pravděpodobně v pondělí 30. 3. 2020.
 • COVID II.Vláda aktuálně schválila tzv. program COVID II. Ten počítá s poskytováním bezúročných úvěrů provedených tím způsobem, že Českomoravská záruční a rozvojová banka bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank, u kterých budou podnikatelé přímo žádat, a přispívat na úhradu úroků. Program mj. nabídne bezúročné půjčky s ročním odkladem, které začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Díky pákovému efektu bude dispozici pro podnikatele až 30 miliard korun. Podle dostupných informací bude možné žádat od pondělí 30. 3. 2020.
 • Snížení základní úrokové sazby.Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek 26. 3. 2020 snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento.
 • Odložení plateb nájemného.Radnice pražských městských částí kvůli dopadu opatření proti koronaviru podnikatelům a živnostníkům odpustí úroky z prodlení platby nájemného a odloží splátky. Některé umožní nájem splácet podle splátkového kalendáře nebo zmrazí na čas valorizaci nájemného, vyplývá z ankety mezi městskými částmi. K obdobným opatřením přistoupila i další česká města.
 • Program ochrany zaměstnanosti Antivirus.Cílem připravovaného programu MPSV schváleného vládou ČR je pomoci ochránit pracovní místa, která jsou ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19. Zaměstnavatelé zasažení opatřeními spojenými s uvedenou nákazou budou mít právo na úplnou nebo částečnou náhradu za vyplacené mzdy zaměstnanců, kteří jsou na překážce na straně zaměstnance z důvodu karantény a rovněž těch, kteří jsou na překážce ze strany zaměstnavatele z důvodu uzavření provozoven v důsledku krizových opatření.