Covid-19 Newsletter k 9.10.2020


COVID-19 NEWSLETTER

Náš tým pro Vás připravil následující přehled aktualit k 9.10.2020

 • Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 995 s účinností ode dne 9. října 2020
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996 s účinností ode dne 12. října 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 995 s účinností ode dne 9. října 2020

Vláda ČR dne 8. října 2020 přijala opatření, jímž s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 do dne 11. října 2020 do 23:59 zakazuje mj.:

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, s výjimkou výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, konání zasedání a schůzí orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob a s některými dalšími výjimkami;
 • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek,
 • a dále např.:
  • provoz heren a kasin,
  • provoz sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, posiloven a fitness center, provoz umělých koupališť, wellness a obdobných zařízení,
  • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
  • organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od šesti do 18 let.

Vláda ČR dále tímto usnesením omezuje mj.:

 • divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, současně musí být dodržovány dostatečné rozestupy, zajištěno místo k sezení pro každého účastníka a v prostorech, ve kterých se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů,
 • sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní nejvýše 130 osob sestávajících se pouze ze sportovců a nezbytných osob zabezpečujících organizační a technické zázemí,
 • provoz provozovny stravovacích služeb tak, že:
  • přítomnost veřejnosti bude zakázána po 20:00 hod. do 6:00 hod.,
  • zákazníci musí být usazeni alespoň 1,5 metru od sebe (s výjimkou osob sedících u jednoho stolu),
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti,
  • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky,
  • zakazuje se produkce živé hudby a tance
  • nebude veřejnosti poskytnuta možnost bezdrátového připojení se k internetu,
 • provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že:
  • přítomnost veřejnosti bude zakázána mezi 20:00 hod. a 6:00 hod., a
  • zakazuje se produkce živé hudby a tance,
 • činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že se zejména omezuje možnost konzumace v tzv. food courtech, používání míst určených k odpočinku a zakazuje se poskytování možnosti bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost,
 • svoboda pohybu a pobytu tak, že do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách, a to tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry, s výjimkou osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Na základě tohoto usnesení dále dochází ke zrušení usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 958, na jehož základě bylo omezeno provozování hromadných akcí.

Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996 s účinností ode dne 12. října 2020

Vláda ČR dále s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 do dne 25. října 2020 do 23:59 zakazuje mj.:

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, s povinností dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, přičemž tento zákaz se vztahuje i na bohoslužby, slavnosti, taneční akce, sportovní akce atd., nevztahuje se však na konání zasedání a schůzí orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob,

 a dále např.:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová, a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb,
 • poutě a jiné podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • provoz heren a kasin,
 • provoz sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, posiloven a fitness center, provoz umělých koupališť, wellness a obdobných zařízení,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, a organizace veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od šesti do 18 let.

Vláda ČR dále tímto usnesením omezuje v obdobném rozsahu, jako je omezeno již na základě usnesení Vlády ČR č. 995, a jak je blíže popsáno výše, mj.:

 • provoz provozoven stravovacích služeb,
 • provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
 • činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 • svobodu pohybu a pobytu tak, že do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách,

a dále omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách nejvýše po 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinný míst ochranný prostředek dýchacích cest.

Vláda ČR dne 8. října 2020 dále přijala usnesení č. 997 s účinností ode dne 12 října 2020, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, a usnesení č. 998 s účinností ode dne 12. října 2020, kterým se upravuje provoz zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Upozorňujeme, že nadále zůstávají v platnosti dosavadní platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic.

Situaci nadále sledujeme a budeme Vás informovat bez odkladu o dalších změnách. V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené́ problematice nás neváhejte kontaktovat.

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, vedoucí advokát            kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, vedoucí advokát                broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní́ rozbor či analýzu konkrétní́ situace či právního případu a není́ možno ho takovým způsobem používat. Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální́ ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě̌, která́ by jednala na základě̌ informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.