Covid-19 Newsletter k 3.5.2021


Dne 11. dubna 2021 skončil nouzový stav. Vláda schválila sérii mimořádných protipandemických opatření na základě pandemického zákona. Vzhledem ke zpomalování pandemie vláda přistoupila k rozvolňování opatření v rámci tzv. návratu k normálnímu životu.

Níže vám představujeme shrnutí obsahu vybraných aktuálních opatření a rozvolnění od 3. 5. 2021, případně od 10. 5. 2021:

I.            Maloobchod a služby

Prodej a poskytování služeb v provozovnách je nadále zakázán s výjimkou vybraných prodejen, od 3. 5. je povoleno poskytovat služby v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a také v provozovnách pro úpravy a stříhání zvířat. V provozovnách je zakázáno poskytovat jiné služby nebo prodávat jiné zboží.

Od 10. 5. by se do provozu měly vrátit zbývající segmenty maloobchodu a služeb, s výjimkou restaurací, kasin a wellness.

Povolené služby mohou být poskytovány v režimu 1 člen personálu na 1 klienta, mezi nimiž budou 2m rozestupy.

Klient se musí prokázat:

•             potvrzením o provedení testu s negativním výsledkem (antigenním nebo PCR),

nebo

•             potvrzením o ukončeném očkování (1 dávka není dostačující), nebo

•             potvrzením o prodělání nemoci v posledních 90 dnech,

anebo

•             podstoupit preventivní antigenní test v provozovně (ve výjimečných případech).

Potvrzení o testu s negativním výsledkem je platné 72 hodin od provedení antigenního testu a týden od odběru PCR testu. Antigenní test může být proveden profesionálně i samotestováním. V případě antigenního testu provedeného laickou osobou (samotestováním) by se měl klient prokázat potvrzením od zaměstnavatele, anebo čestným prohlášením, že test absolvoval ve škole.

Antigenní test provedený v provozovně bude platit jen jednorázově v daném místě.

Služby mohou být poskytovány a provozovny otevřeny od 6:00 do 21:59. Výjimka platí pro provozovny na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, provozovny ve zdravotnických zařízeních, taxi služby, lékárny a čerpací stanice.

Farmářské trhy

Podmínky pro prodej na farmářských trzích zůstávají stejné (1 osoba na 15 m2, 2m odstupy mezi stánky, zajištění dezinfekčních prostředků a zákaz stravování).

II.            Ochrana dýchacích cest

Přestože již není omezen volný pohyb, povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2/KN95 nebo chirurgickou roušku) zůstává stále stejná jako od 1. března. Tato povinnost se neměnila ani s koncem nouzového stavu, ani v rámci rozvolňování. Povinnost mít patřičně zakrytý nos a ústa zůstává jak ve všech vnitřních prostorech, tak na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (a mimo ně při vyšší koncentraci osob, kdy nejsou možné rozestupy alespoň 2 m).

III.          Školství

Od pondělí 3. 5. se mohou vrátit všechny děti do mateřských školek v hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém, Pardubickém a Královehradeckém kraji. Pro mateřské školky v těchto krajích platí výjimka z povinného testování i z nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Ve stejných krajích se mohou vrátit do školy všechny ročníky 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií a konzervatoří, a to v rotačním režimu, kdy se ve škole budou po týdnech třídy střídat (každý týden jedna polovina tříd).

Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách.

Od 10. 5. by se měly takto vrátit do školek a škol i děti ve zbývajících krajích.

IV.          Povinné testování zaměstnanců

Zůstává povinnost zaměstnavatelů zaměstnávajících

o             250 a více zaměstnanců,

o             50-249 zaměstnanců,

o             10-49 zaměstnanců

umožnit zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti, pouze pokud absolvovali v uplynulých 7 dnech POC, PCR nebo antigenní test.

Pro zaměstnavatele (podnikatelé i veřejné podniky) zaměstnávající 1-9 osob mohou platí od 6. dubna totéž.

Všechny OSVČ vykonávající svou hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR smí od 6. dubna vstupovat na své pracoviště (místo výkonu práce) za stejných podmínek.

V.           Kultura a volný čas

Od 3. května mohou v omezeném provozu fungovat muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a jiné historické a kulturní prostory.

Ve všech krajích mohou být otevřené venkovní prostory s využitím maximálně 20 % kapacity návštěvníků v jeden čas.

V hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém, Pardubickém a Královehradeckém kraji mohou být pro veřejnost otevřeny i vnitřní prostory s tím omezením, že je povolena přítomnost maximálně 1 návštěvníka na 15 m2. Skupinové prohlídky jsou nadále zakázány.

Stejná výjimka pro vybrané kraje platí pro konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav.

Zoologické, botanické a další zahrady a parky mohou nadále fungovat jen v omezeném režimu 20% kapacity venkovních prostor.