Covid-19 Newsletter k 28.12.2020


Náš tým pro vás připravil přehled novinek v souvislosti s přechodem na 5. stupeň protiepidemického systému ČR (PES) a s nouzovým stavem, který byl prodloužen do 22. ledna 2021, za uplynulý týden (21.12. – 28.12.2020)

Vláda České republiky přijala dne 23. 12. 2020 usnesení a opatření v oblasti (i) omezení volného pohybu osob, (ii) prodeje zboží a služeb, (iii) omezení provozu škol a školských zařízení, (iv) omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů a (v) změny zákazu letů mezi Velkou Británií a Českou republikou.

Podle PES se aktuálně nacházíme ve 5. fialovém stupni pohotovosti neboli kritický stav. To znamená, že celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, počet nakažených v populaci je vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je významně omezeno, probíhá komunitní šíření nákazy.

Níže vám představujeme stručné shrnutí obsahu těchto usnesení.

Obsah

I.            Omezení volného pohybu osob. 1

II.          Prodej zboží a služeb. 2

III.        Omezení provozu škol a školských zařízení 2

IV.         Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů. 3

V.          Změna zákazu letů mezi Velkou Británií a Českou republikou. 3

      I.          Omezení volného pohybu osob

Vláda ČR dne 23. prosince 2020 přijala usnesení č. 1375 o přijetí krizového opatření, s účinností od neděle 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Zpřísňuje se tzv. noční zákaz vycházení, tedy se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, a to nově v době od 21:00 hod. do 4:59 hod. Platí stále stejné výjimky jako např. cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladně cesty, jež jsou nezbytně nutné i v nočních hodinách, venčení psů do 500 m od místa bydliště, ale také cesty zpět do místa bydliště.

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 5:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkami jako např. cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a blízkými, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, cest za účelem pobytu v přírodě, sportování na venkovních sportovištích apod. Jako jedna z výjimek je rovněž účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a to v počtu ne vyšším než 15 osob.

Nařizuje se obecně omezit pohyb na veřejně přístupných místech, kontakt s jinými osobami a pobývat na veřejně přístupných místech nově v počtu nejvýše 2 osob, s výjimkami. Zaměstnavatelům se nařizuje využívat práci na dálku, pokud je to vzhledem k charakteru práce možné.

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat, nově se může konat pouze mimo vnitřní prostory a účastnit se nejvýše 100 osob, ve skupinách po 20 s rozestupem mezi skupinami alespoň 2 metry. Pokud jde o shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností v kostele (nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady), může se jich účastnit nejvýše počet účastníků odpovídající obsazenosti 10 % míst k sezení, s minimálním rozestupem 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

   II.          Prodej zboží a služeb

Vláda ČR dne 23. prosince 2020 přijala usnesení č. 1376 o přijetí krizového opatření, s účinností od neděle 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Obecně se zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s výjimkami např. prodej potravin, pohonných hmot a paliv, hygienického zboží, lékáren, květinářství, prodejny zbraní a střeliv. Zakázaný je nově např. provoz kadeřnictví.

Tzv. noční zákaz prodeje se rozšiřuje tak, že v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. a po celý den ve státní svátek a ostatní svátek se zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, kromě činností, které nejsou živností podle živnostenského zákona a dosavadních výjimek jako např. čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích nebo nádražích apod.

Přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb je stále zakázána, s tím, že prodej prostřednictvím výdejního okénka je nově zakázán už od 21:00 hod. do 04:59 hod., stejně je tomu tak i v případě koncertů, divadla a jiných uměleckých představení. Zakazují se návštěvy a prohlídky muzeí, výstav, galerií, hradů, zámku a zoologických zahrad apod. Zakazuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří. Zakazuje se poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholu na veřejně přístupných místech, prodej na tržištích (s výjimkou potravin např.). Zakazuje se provoz a používání vnitřních sportovišť s výjimkou přípravy profesionálních sportovců. Zakazuje se provoz lyžařských vleků a lanovek pro veřejnost.

Poskytování ubytovacích služeb je nadále zakázáno se stejnými výjimkami, jako např. poskytování ubytování osobám za účelem výkonu povolání, cizincům do doby opuštění ČR apod.

Provozovatelé provozoven, které nejsou zakázané musí nadále dodržovat pravidla, jako např. nepouštět více jak 1 zákazníka na 15 m2, umístění dezinfekčních prostředků apod. Nově provozovatel nesmí vyžadovat, aby si osoba s kočárkem s dítětem brala nákupní vozík, přičemž dítě se do celkového dovoleného počtu zákazníků nepočítá.

III.          Omezení provozu škol a školských zařízení

Vláda ČR dne 23. prosince 2020 přijala usnesení č. 1377 o přijetí krizového opatření, s účinností od neděle 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Vzdělání se omezuje tak, že v provozu mohou být pouze mateřské školy a 1. a 2. ročníky základních škol. Zvláštní výjimky pro praxe, zkoušky, praktické vyučování, speciální vzdělávání a konzultace zůstávají nezměněny.

Provoz vysokých škol se omezuje tak, že osobní přítomnost studentů na výuce je zakázána. Rovněž se zakazuje přítomnost na zkouškách, kterých se účastní v jeden čas více než 10 osob s výjimkami. Zakazuje se také poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol (koleje).

 IV.          Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Vláda ČR dne 23. prosince 2020 přijala usnesení č. 1379 o přijetí krizového opatření, s účinností od neděle 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Na nezbytné minimum se omezuje chod úřadů, kontakt zaměstnanců úřadů s adresáty (např. žadateli), upřednostňuje se písemný/elektronický/telefonický kontakt, přijímání dokumentů prostřednictvím podatelny a úřední hodiny se omezují na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin.

   V.          Změna zákazu letů mezi Velkou Británií a Českou republikou

Nově jsou povoleny lety s cestujícími, kteří předloží doklad o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, provedeného nejpozději 72 hodin před odletem. Těmito cestujícími mohou být pouze občané ČR a jejich rodinní příslušníci, občané EU s povolením k pobytu v ČR. Ostatní osoby mohou využít tyto lety pouze pro letecký tranzit nebo přestup na letišti, pokud nebudou pobývat v ČR více než 12 hodin.

Upozorňujeme, že nadále zůstávají v platnosti dosavadní platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic.

Situaci nadále sledujeme a budeme Vás informovat bez odkladu o dalších změnách. V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené́ problematice nás neváhejte kontaktovat.