COVID-19 NEWSLETTER


COVID-19 NEWSLETTER

Ministerstvo zdravotnictví České republiky přijalo dne 20. 10. 2021 mimořádné opatření v oblasti (i) prodeje zboží a poskytování služeb v provozovně, vč. zkrácení platnosti testování a (ii) ochrany dýchacích cest.

Níže vám představujeme stručné shrnutí obsahu těchto usnesení.

Obsah

I.     Kontrola při vstupu do provozovny, maloobchod a služby

II.   Zkrácení platnosti testování

III.      Ochrana dýchacích cest

     I.   Kontrola při vstupu do provozovny, maloobchod a služby

Ministerstvo zdravotnictví dne 20. října 2021 přijalo mimořádné opatření, které mění stávající opatření v oblasti poskytování služeb v provozovnách, s účinností od 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání.

Zpřísňují se pravidla pro provoz provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů, diskoték, heren a kasin.

Provozovatelům těchto provozoven se nařizuje splnění podmínek vstupu do provozoven (tj. negativní test, očkování, nebo prodělání COVID-19 v posledních 180 dnech) kontrolovat při vstupu do prostor. Pokud osoba splnění podmínek při vstupu neprokáže, zakazuje se provozovateli vpustit osobu do provozovny. Obdobně v případě, že kontrolu neumožňují provozní podmínky provozovatele, musí provozovatelé kontrolovat splnění podmínek nejpozději před poskytnutím služby. Jestliže osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se poskytnout jí službu.

Výše uvedená pravidla se nevztahují na neveřejné stravovací provozovny a prodej jídla s sebou.

Dále se zvyšuje maximální věk pro osoby s klinickými příznaky Covid-19 a to z 6 let na 12 let. Děti mladší 12 let s příznaky tak nebudou mít apriorní zákaz vstupu do některých provozoven či zákaz využívání některých služeb.

  II.     Zkrácení platnosti testování

Stejným opatřením MZČR se s účinností od 1. listopadu 2021 zkracuje doba platnosti negativního výsledku PCR i antigenních testů, a to následovně:

  • PCR testy ze 7 dní na 72 hodin
  • Antigenní testy z 72 hodin na 24 hodin

Platnost certifikátu o očkování zůstává beze změny.

III.     Ochrana dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví dne 20. října 2021 rovněž přijalo mimořádné opatření, s účinností od 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání.

Zavádí se plošná povinnost osob nosit na pracovištích respirátor. Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří pracují na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby. Zaměstnavatelům se nařizuje vybavit zaměstnance respirátory na každou pracovní směnu (to neplatí v případě výkonu práce ve kterém zaměstnanec nepřichází do kontaktu s ostatními osobami, např. home office). Důležitou změnu představuje, že povinnost nesplní zaměstnavatel dodáním obdobného prostředku ochrany dýchacích cest, nově se vyžadují pouze respirátory.

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát                      kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, advokát                          broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat. Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která́ by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.