COVID 19 NEWSLETTER


Náš tým pro Vás připravil přehled novinek v souvislosti v oblasti COVID-19 legislativy.

Vláda v pondělí 16. 8. 2021 schválila změny současných mimořádných opatřeních. Tyto změny budou platné od 1. 9. 2021. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také zveřejnil podmínky návratů žáků do škol.

Výše uvedené změny v mimořádných opatřeních shrnujeme níže.

I.                      Kulturní a sportovní akce. 1

II.                     Restaurace a volný čas. 1

III.                   Testování a návrat dětí do škol 1

I. Kulturní a sportovní akce

Od 1. září 2021 bude povoleno naplnění kapacit kulturních, sportovních, kongresových a vzdělávacích akcí na 100% kapacity. Do 3000 účastníků akce musí tito účastníci prokázat bezinfekčnost jedním z dosud platných způsobů. Při počtu účastníků akce nad tuto kapacitu musí být minimálně polovina kapacity obsazena osobami, které jsou plně očkované nebo prodělaly onemocnění COVID-19. Zbylou část kapacity mohou obsadit také testované osoby.

II. Restaurace a volný čas

Prvním zářijovým dnem začnou platit také nová pravidla pro restaurace. Nově bude dovolený počet hostů u jednoho stolu navýšen ze 4 na 6. Navýšení maximální využitelné kapacity na 100 % bude od stejného dne platit i pro muzea, galerie, zámky a zoologické zahrady. Toto platí při dodržení 1,5metrových rozestupů.

III. Testování a návrat dětí do škol

Návrat žáků do škol bude spojen s testováním žáků. V případě antigenních testů proběhnou v prvních 10 dnech od nástupu do školy tři vlny testování, pokud budou testy prováděny PCR metodou proběhnou dvě kola testování. Testovat se nemusí očkované děti, nebo ty které již byly testovány (antigenní test platí 72 hodin, PCR 7 dní). Děti, které odmítnou testování, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest jak v budově školy, tak venku, pokud nelze dodržet rozestupy.

V případě více než 25 pozitivních testů na 100 000 bude v rámci konkrétního okresu pokračovat další fáze testování.

Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Jan Kotík, advokát             kotik@becker-poliakoff.cz

Mgr. Jiří Brož, advokát              broz@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.