COVID 19 NEWSLETTER


Náš tým pro Vás připravil přehled novinek v oblasti COVID-19 legislativy.

Nejvyšší správní soud dnes v rámci rozhodnutí č.j. 8 Ao 17/2021 zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN, které upravuje nošení ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí v zásadě navázal na svá rozhodnutí předchozí. Za stěžejní nedostatek mimořádného opatření tak opětovně považuje absenci jeho řádného odůvodnění, které by správně mělo obsahovat 1) aktuální analýzu epidemické situace onemocnění covid-19, 2) konkrétní míru rizika spojenou s vymezenými činnostmi, oblastmi či jinými charakteristikami, 3) přiměřenost zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, tedy tzv. test proporcionality. Ministerstvo zdravotnictví přitom do mimořádného opatření pouze s drobnými úpravami převzalo odůvodnění používané v předcházejících mimořádných opatřeních, která však soud opakovaně vyhodnotil jako nedostatečná, zejména z důvodu absence zhodnocení konkrétní míry rizika spojeného s nošením ochranných prostředků a zhodnocení přiměřenosti zásahu do práv a oprávněných zájmů osob.

Mimořádné opatření se ruší uplynutím třetího dne od právní moci rozsudku. Ministerstvo zdravotnictví má tak nyní tyto tři dny na přijetí nového opatření, které bude požadované odůvodnění obsahovat. V opačném případě dojde ke zrušení povinnosti nošení ochrany dýchacích cest, a to až po uplynutí těchto tří dnů.

Nejvyšší správní soud však zároveň v rámci svého rozsudku upozornil, že postup Ministerstva zdravotnictví spočívající v opakovaném vydávání nedostatečně odůvodněných mimořádných opatření nasvědčuje účelovosti takového postupu ze strany Ministerstva zdravotnictví, a zvažoval tak zrušení mimořádného opatření ke dni právní moci rozsudku, či dokonce zpětně ke dni jeho účinnosti. Je tak možné očekávat, že v budoucnu k tomuto postupu může dojít.

Becker e Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Anna Všetečková, advokátka    vseteckova@becker-poliakoff.cz

Obsah tohoto Newsletteru je pouze informativního charakteru a nenahrazuje právní rozbor či analýzu konkrétní situace či právního případu a není možno ho takovým způsobem používat.  Z tohoto důvodu nemůžeme přebrat odpovědnost za eventuální ztrátu či škodu vzniklou jakékoliv osobě, která by jednala na základě informací zde obsažených, a to bez projednání a následného schváleni jejího postupu naší kanceláří.