COVID 19 NEWSLETTER


Náš tým pro Vás připravil přehled novinek v souvislosti v oblasti COVID-19 legislativy.

Dne 11. dubna 2021 skončil nouzový stav. Vláda schválila sérii mimořádných protipandemických opatření na základě pandemického zákona. Avizované velké rozvolňování se nekoná, zejména z důvodu objevení případů nákazy brazilskou mutací, která je více nakažlivá.

Níže vám představujeme shrnutí obsahu vybraných aktuálních opatření:

I.             Maloobchod a služby

Prodej a poskytování služeb v provozovnách je nadále zakázán s výjimkou těchto prodejen (příkladmo):

o             prodejen potravin,

o             prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích*,

o             prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

o             lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků*,

o             prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

o             prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

o             prodejen novin a časopisů,

o             prodejen tabákových výrobků,

o             provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,

o             prodejen zahrádkářských potřeb,

o             květinářství,

o             provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

o             prodejen domácích potřeb a železářství,

o             vozidel taxislužby*

a znovu mohou otevřít také

o             papírnictví

o             zámečnictví

o             prádelny a čistírny

o             prodejny dětského oblečení a obuvi.

Služby mohou být poskytovány a provozovny otevřeny od 6:00 do 21:59. Výjimka platí pro provozovny na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, provozovny ve zdravotnických zařízeních a provozovny a služby označené hvězdičkou (taxi, lékárny, čerpací stanice).

Farmářské trhy

Prodej na tržištích je sice zakázán, nicméně zákaz se nevztahuje na prodej ovoce, zeleniny, květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu. Farmářské trhy tedy opět mohou fungovat, za dodržení těchto hygienických opatření:

o             odstupy mezi stánky, stolky a prodejními místy musí být nejméně 2metrové

o             v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2

o             u každého prodejního místa musí být umístěna dezinfekce

Provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci je nadále zakázáno a stejně tak místa k sezení a stoly.

II.            Omezení volného pohybu osob

Od půlnoci z 11. na 12. 4. již neplatí omezení cestování mezi jednotlivými okresy ČR, ani omezení volného pohybu osob po 21. hodině.

V současné době tedy neplatí žádné omezení volného pohybu osob v denních ani nočních hodinách. Venkovní i vnitřní hromadné akce jsou nicméně nakonec povoleny jen ve 2 osobách, nejedná-li se o členy jedné domácnosti. Nadále platí povinnost zakrytí dýchacích cest.

III.          Ochrana dýchacích cest

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2/KN95 nebo chirurgickou roušku) zůstává stejná jako od 1. března do konce nouzového stavu.

Respirátor FFP2/KN95 nebo chirurgickou roušku (zdravotnickou obličejovou masku)

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování,

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,

c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Respirátor FFP2/KN95

d) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna, ii) provozovna služeb, iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče, iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, v) mezinárodní letiště,

e) v prostředcích veřejné dopravy,

f) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

g) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti

IV.          Školství

Od 12. 4. se vrací do škol polovina tříd 1. stupně základních škol, s druhou polovinou se budou střídat po týdnu střídat na distanční výuce. Děti i učitelé (i jiní zaměstnanci škol) musí dvakrát týdně podstoupit antigenní test na covid-19 výtěrem z přední části nosu, ze slin nebo z přední části úst. K běžné školní docházce se stejně tak vrací děti do mateřských škol, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách.

Povolené jsou také skupinové konzultace žáků 2. stupně základních škol, kterým hrozí školní neúspěch, a žáků 9. tříd podle konkrétní potřeby v předmětech nezbytných pro přijímací zkoušky do dalšího vzdělávání. Skupiny mohou čítat maximálně 6 žáků.

Omezení pro střední a vysoké školy zůstávají. Výjimky jsou nadále pro zkoušky a osobní konzultace.

Školy a školky na území okresu Děčín zůstávají zavřené z důvodu objevení nákazy brazilskou mutací viru.

V.           Cestování

Od 5. 4. 2021 platí nové podmínky pro cestování a návrat do České republiky ze zahraničí. Ochranné opatření MZ rozděluje země do 5 kategorií, pro návrat z jednotlivých zemí potom platí podmínky podle konkrétní kategorie.

Kategorie jsou následující: nízké (zelená barva), střední (oranžová), vysoké (červená), velmi vysoké (tmavě červená) a extrémně vysoké riziko nákazy (černá).

Pro příjezd ze zemí s nízkým rizikem nákazy (Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Singapur, Thajsko a Vatikán) nejsou žádná omezení.

Před příjezdem ze zemí se středním rizikem nákazy (Dánsko, Island, Portugalsko, Azorské ostrovy, Baleáry) je potřeba vyplnit příjezdový formulář na webu https://plf.uzis.cz/. Pokud do Česka pocestujete veřejnou dopravou, je podle ministerstva* potřebný také (negativní) PCR test provedený maximálně 72 hodin před zahájením cesty nebo antigenní test provedený maximálně 24 hodiny před zahájením cesty, pokud ne, musíte do pěti dnů od návratu podstoupit test v ČR a do jeho podstoupení zůstat v izolaci. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.

Pro příjezd ze zemí s vysokým rizikem nákazy (Finsko, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Německo, Slovensko, Švýcarsko, Španělsko, Madeira) platí stejné podmínky jako pro příjezd ze zemí se středním rizikem nákazy, plus po příjezdu předložit negativní PCR/antigenní test provedený do pěti dnů od příjezdu do ČR i v případě podstoupení testu před začátkem cesty do ČR.

Pro příjezd ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (všechny země, které nejsou uvedeny ve jiné kategorii) platí stejné podmínky jako pro návrat ze země se středním rizikem nákazy, navíc je zde povinnost po příjezdu předložit druhý PCR test provedený v ČR mezi 5. a 14. dnem od vstupu. Do doby negativního testu je nutná samoizolace.

Do zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy není možné vycestovat. Jde o Botswanu, Brazílii, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii, Zimbabwe, Kolumbii a Peru.

*Městský soud v Praze nutnost podstoupit PCR/antigenní test pro účely návratu do vlasti zrušil rozsudkem z 31. 3. 2021, ministerstvo zdravotnictví i ministerstvo zahraničních věcí nicméně tyto podmínky dále na webech uvádějí a celníci na letišti na předložení certifikátů o negativním testu také trvají. 

Podmínky naleznete přehledně rozdělené do tabulky na webu zřízeném MZ zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Pravidla-vstupu-a-n%C3%A1vratu-do-%C4%8CR_%C4%8De%C5%A1i_EU_5.4.2021_CZ-scaled.jpg

VI.          Povinné testování zaměstnanců

Zůstává povinnost zaměstnavatelů zaměstnávajících

o             250 a více zaměstnanců,

o             50-249 zaměstnanců,

o             10-49 zaměstnanců

umožnit zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti, pouze pokud absolvovali v uplynulých 7 dnech POC, PCR nebo antigenní test.

Pro zaměstnavatele (podnikatelé i veřejné podniky) zaměstnávající 1-9 osob mohou platí od 6. dubna totéž.

Všechny OSVČ vykonávající svou hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR smí od 6. dubna vstupovat na své pracoviště (místo výkonu práce) za stejných podmínek.

VII.         Zoologické a botanické zahrady

Zoologické a botanické zahrady a jiné parky a zahrady, do kterých je vstup regulován mohou otevřít venkovní prostory pro veřejnost, přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách je nadále zakázána. Ve venkovních prostorách může být využito jen 20% kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků.