Business breakfast: The Role of Business in Today’s Sustainability Challenges


Zúčastnili jsme se Business breakfast: The Role of Business in Today’s Sustainability Challenges. Naše kancelář si uvědomuje význam probíraného tématu, a i nadále se mu věnuje v podobě přípravy zavedení depozitního systému pro jednorázové nápojové obaly, kdy Česká republika bude muset splnit závazné cíle odpadové legislativy Evropské unie v podobě dosažení míry sběru 90 % nápojových lahví od začátku roku 2030, které budou muset navíc obsahovat minimálně 25 % recyklátu v roce 2025. Podobné cíle platí i pro hliníkové nápojové obaly. Již nyní je evidentní, že podobné cíle nebude možné splnit bez zálohovacího systému, který by pokrýval jak hliník, tak plastové lahve.

Dále pak rozšířila ve spolupráci s Becker a Poliakoff Consulting svůj expertní tým věnující se problematice energetického sektoru ve světle přijaté a zamyšlené strategie EK v teto oblasti (Green Deal a souvisejícími regulativy). 

Uvedené body jsou provázány s přípravou témat českého předsednictví EK.