Analýza mezinárodní poradenské firmy na COVID krizi


Přiloženou analýzu představující pohled mezinárodní poradenské firmy McKinsey na COVID krizi , vice na (current Covid crissis for the business world), nám poskytla Enterprise Florida, organizace založena k podpoře a rozvoje podnikání na Floridě státem Florida spolu se soukromým sektorem, (Enterprise Florida), jejíž zájmy naše kancelář v České republice zastupuje již  vice než 20 let.