Aktuální dopady COVID-19 do oblasti praní špinavých peněz a ochrany osobních údajů


AML/CFT opatření

Finanční analytický úřad, který je dozorovým orgánem v oblasti AML/CFT opatření v České republice, k problematice pandemie COVID-19 v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v uplynulém týdnu vydal dvě stanoviska k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „AML zákon“) v době pandemie coronaviru.

V rámci prvního stanoviska jsou vymezeny nové rizikové faktory, které se v souvislosti s pandemií coronaviru mohou objevovat, a to včetně uvedení příkladů konkrétní nelegální činnosti (např. falešné dobročinné akce, předražený prodej regulovaného zboží atd.)

Druhé stanovisko pak obsahuje vodítka k plnění některých povinností za doby trvání nouzového stavu, zejména pak povinnosti identifikace za fyzické přítomnosti klienta. FAÚ zde mj. dovozuje, že i po dobu trvání povinnosti zakrývání obličeje rouškou je třeba, aby byl při identifikaci zkontrolován celý obličej identifikovaného bez roušky, která by za tímto účelem mohla být na několik vteřin sejmuta.

Oba předmětné dokumenty jsou dostupné ZDE.

Ochrana osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů se již několikrát vyjádřil k tématu zpracování osobních údajů v době pandemie COVID-19. V této oblasti připravil přehled často kladených dotazů, v němž se zabývá zejména problematikou nakládání s osobními údaji nakažených osob, a to nejen ze strany veřejných orgánů, ale i ze strany zaměstnavatele či společenství vlastníků.

ÚOOÚ dále publikoval vyjádření k tzv. chytré karanténě, jejíž spuštění je plánováno po Velikonocích. Zdůraznil zejména nutnost dbát na minimalizaci a přiměřenost zpracování lokalizačních údajů, a to nejen z hlediska rozsahu zpracovávaných údajů, ale i doby jejich zpracování.

Vedle výše uvedeného ÚOOÚ rovněž připravil neoficiální překlad stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.