Aktuality k opatřením vlády


Obnovení zón placeného stání a modré zóny v Praze

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 4. 2020 zrušila s účinností od 28. 4. dosud účinné krizové opatření vlády, kterým bylo obcím zakázáno po dobu trvání nouzového stavu, aby vymezily oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (tzv. zóny placeného stání). Z dostupných informací plyne, že hlavní město Praha obnoví platnost tzv. modrých zón až 11. 5. 2020.

Prodloužení programu Antivirus

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 4. 2020 rozhodovala o dalším pokračování programu Antivirus z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí chránící zaměstnanost. Dosud měl Antivirus platit do konce dubna 2020, avšak vláda ČR jeho účinnost prodloužila do konce května 2020. Podle informací z Ministerstva práce a sociálních věcí bylo k 24. 4. odesláno k výplatě 17 896 žádostí, bylo vyplaceno přibližně 900 milionů Kč a bylo prostřednictvím tohoto programu podpořeno 179 900 zaměstnanců.

Prodloužení nouzového stavu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhoduje dne 28. 4. 2020 o prodloužení nouzového stavu. Dosud nouzový stav platí do konce dubna 2020. Vláda ČR navrhuje prodloužení o 25 dní, kdežto opozice je ochotna prodloužit nouzový stav jen o 7 dní. S ohledem na podporu i jedné z nevládních stran se očekává prodloužení o dalších 25 dní. Výsledek hlasování budeme dále sledovat.