Aktuality k 23.4. 2020 Zákaz výpovědi z bytu, Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelům


Zákaz výpovědi z bytu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila znění návrhu zákona, který má zakázat výpověď pronajímatele nájemci bytu v rozhodné době z důvodu neplacení nájemného s tím, že se takové nezaplacené nájemné odkládá do konce roku 2020. Senát návrh vrátil s pozměňovacími návrhy spočívajícími v tom, že stát měl ručit za čtyři pětiny nájemného, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů v důsledku epidemie koronaviru. Pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty a návrh byl Poslaneckou sněmovnou dne 22. dubna 2020 schválen v původním znění.

Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelům. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila znění návrhu zákona, podle něhož mají podnikatelé možnost požádat o odklad nájemného, a to za období od 12. března do 30. června 2020. Neplacení nájemného z uvedeného důvodu ani nemůže být důvodem výpovědi z nájmu. Odložené nájemné je následně třeba zaplatit do 31. prosince 2020. Senát návrh vrátil s pozměňovacími návrhy spočívajícími v tom, že stát měl ručit za čtyři pětiny dlužného nájemného. Pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty a návrh byl Poslaneckou sněmovnou dne 22. dubna 2020 schválen v původním znění.