Advokátní Klostermannka 2022


Ve dnech 11. – 13. 11. 2022 proběhlo na šumavské Modravě školení České advokátní komory, kterého se zúčastnil člen advokátní kanceláře, advokát Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. Školení bylo zaměřeno na nemajetkovou újmu a zejména její odčinění. V rámci školení byla analyzována zejména poslední judikatura Nejvyššího soudu. Přednášejícími byli JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu, a JUDr. Hana Tichá, soudkyně Nejvyššího soudu. Na školení byly rovněž diskutovány poslední novinky v advokacii a další související problematika s nemajetkovou újmou.