4 OPATŘENÍ KE KORONAVIRU ZRUŠENA SOUDEM!


Přiloženým rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020 byla zrušena čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k 27. dubnu 2020 vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru. Z tohoto rozsudku mimo jiné vyplývá:

  1. z rozhodnutí soudu plyne, že Ministerstvo zdravotnictví ČR při vydání zrušených mimořádných opatření překročilo svoji věcnou působnost a jednalo ultra vires,
  2. vláda ČR bude muset s účinností od 27. dubna 2020 vydat opatření stejného nebo obdobného obsahu, pokud by chtěla docílit zachování stávajícího omezení práv,
  3. podle soudu není možné v době nouzového stavu přijímat v případě rozsáhlých omezení práv opatření cestou, která slouží pro běžný režim, omezení práv musí být činěno předvídatelným způsobem, z čehož plyne, že opatření v boji proti koronaviru mají být zásadně vydávána v režimu krizového zákona, když je vyhlášen stav (nouzový stav) lišící se od stavu normálního
  4. soud se vyslovil v tom smyslu, že nelze koncentrovat bezdůvodně moc do rukou jednoho správního orgánu, z čehož plyne, že soudní moc pohlíží na snahy exekutivy rezervovaně a restriktivně, zejména vyplývá, že ani v době výjimečného, resp. nouzového stavu nelze uplatnit zásadu, že „cíle světí prostředky“
  5. dále plyne, že soud apeluje na dodržování zákonů a zásad demokratického právního státu při vydávání nových opatření v boji proti koronaviru, což považuje za klíčovou hodnotu i ve výjimečné době, soud připomíná zásadu dělby moci a systém brzd a protiváh, stejně jako zásadu dekoncentrace moci, která jsou vlastní českému právnímu řádu
  6. v návaznosti na rozhodnutí lze rovněž očekávat, že bude možné, za splnění podmínek, i za dobu vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, když byla vydána mimo působnost, domáhat se náhrady škody po státu podle relevantního právního předpisu
  7. soud se nezabýval otázkou přiměřenosti omezení práv (zrušil opatření zásadně jen z důvodu překročení působnosti).

Rozsudek ke shlédnutí naleznete zde.