Sbohem Karle, zůstanete navždy v mém srdci.

Bylo mi ctí pro Vás pracovat a patřit mezi Vaše přátele. Odpočívejte v pokoji. 

Martin Klimpl