Expertní debata Svazu podnikatelů ve stavebnictví na téma „Trestní odpovědnosti právnických osob“

Na pozvání Svazu podnikatelů ve stavebnictví jsme se zúčastnili expertní debaty u kulatého stolu k trestní odpovědnosti právnických osob. Advokátka naší advokátní kanceláře, Mgr. Hana Drápelová, poskytla v rámci debaty pohled na dopady zákona v souvislosti se získáváním veřejných zakázek. Záznam z debaty lze shlédnout na YouTube: https://lnkd.in/ejePhP7D