default_mobilelogo
  • Evropská komise vydala pokyny k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s koronavirovou krizí
  • Evropská komise představí evropský systém zajištění v nezaměstnanosti s cílem podpořit země nejvíce postižené koronavirem
  • Evropský parlament bude dne 02/04/2020 diskutovat možná opatření pro řešení koronavirové krize s komisařem pro vnitřní trh
  • Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti potravin zajišťuje dostatečnou ochranu proti šíření koronaviru
  • Evropský zemědělsko-potravinářský sektor patří k sektorům nejvíce postiženým koronavirovou krizí

Přiloženou analýzu představující pohled mezinárodní poradenské firmy McKinsey na COVID krizi , vice na (current Covid crissis for the business world), nám poskytla Enterprise Florida, organizace založena k podpoře a rozvoje podnikání na Floridě státem Florida spolu se soukromým sektorem, (Enterprise Florida), jejíž zájmy naše kancelář v České republice zastupuje již  vice než 20 let.

 

Vláda dne 31. 3. 2020 schválila návrh zákona obsahující některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2. Níže uvádíme krátký přehled nejdůležitějších změn:

  • Novela obsahuje zvláštní prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení, ve správním soudnictví, v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, v insolvenčním řízení, dále také v řízení podle zákona o Ústavním soudu a navrácení lhůty v trestním řízení.

Evropská komise v důsledku koronaviru očekává hlubší recesi než v roce 2009

Evropská komise podle dokumentů analyzovaných Euractivem očekává, že současná koronavirová krize poznamená ekonomiku více, než Velká recese v roce 2009. Pandemie a opatření přijatá k omezení dalšího šíření viru ve většině členských států EU zastavila některé segmenty ekonomiky. Továrny se dočasně uzavřely, prakticky se zhroutila poptávka po cestovním ruchu. Evropská komise prozatím nevyčísluje konkrétní dopady koronaviru na ekonomiku EU, a to vzhledem k tomu, že pandemie doposud nedosáhla svého vrcholu. Podle interního dokumentu Komise by ale dopad současné krize na evropskou ekonomiku mohl být větší, než jaký měla finanční krize v roce 2009 (HDP EU v roce 2009 propadl o 4,3 %). Dopad koronaviru na evropskou ekonomiku bude rovněž záležet na době, po kterou budou v platnosti omezující opatření přijatá členskými státy EU. Více zde.

Naše kancelář je již více než dvacet let aktivním členem sdružení nezávislých advokátních kanceláří Consulegis, které v době sdružuje advokátní kanceláře na 4 kontinentech s více než tisícem  právníků a dalšími experty jako jsou daňoví poradci, auditoři a účetní. Zástupce naší kanceláře se zúčastnil prvního konferenčního hovoru v rámci této organizace  na téma COVID 19, a jak se ní a jejími důsledky vyrovnávají jednotlivé právní firmy v různých, často velmi odlišných jurisdikcích. Jakkoliv je přístup různých zemí k současné krizi a boji s ní velmi rozdílný , tak se jednotlivé kanceláře  v různých jurisdikcích a na různých kontinentech  snaží s ní  vyrovnat způsobem velmi podobným . Fyzický provoz kanceláří je, byť v omezeném rozsahu zachován, drtivá většina služeb klientům je poskytována jednotlivými právníky z domova s tím, že klienti jsou průběžně informováni o posledním vývoji a opatřeních online, prostřednictvím webových stránek, či pravidelných newsletterů. V neposlední řadě většina kolegů pokračuje, i v této nelehké době, v nezmenšené míře (a často i ve větším rozsahu) v poskytování služeb Pro Bono. Důležitým poznatkem bylo i to, že i nadále jsou členové Consulegis schopni poskytovat své služby napříč svými jurisdikcemi, což je i  jeden z hlavních důvodů existence tohoto sdružení.

Prodloužení zákazu volného pobytu osob

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 3. 2020 prodloužila omezení volného pohybu osob, a to prozatím do 11. dubna (původně platilo omezení do 1.dubna). Omezení se nevztahuje na cesty do zaměstnání nebo do místa výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, obstarávání základních životní potřeb, do zdravotnických zařízení, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Zakázaná není účast na pohřbu. Je možné také krátce pobývat v přírodě nebo v parku. I nadále zůstávají zavřené restaurace, bary, hotely, provozovny služeb, maloobchodní prodejny, až na několik výjimek (lze jmenovat např. lékárny, prodejny potravin, banky, trafiky, benzinky, drogérie, prodejny s chovatelskými potřebami, optiky, prádelny, čistírny a další). Pro podnikatele, kteří potřebují sortiment k výkonu své činnosti zůstávají otevřené také např. stavebniny, zahrádkářství, hobby markety.

Evropská komise předloží návrhy na změny právě diskutovaného rozpočtu Evropské Unie pro období 2021-2027 s cílem vypořádat se s ekonomickými dopady koronavirové krize:

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v sobotu 28/03/2020 uvedla, že Komise připraví návrh nového stimulačního balíčku, který bude obsahovat mimo jiné návrhy na změny právě diskutovaného rozpočtu EU pro období 2021-2027. Cílem stimulačního balíčku by mělo být vypořádání se s ekonomickými dopady koronavirové krize. V první řadě by měla být zajištěna maximální flexibilita aktuálně dostupných rozpočtů včetně například rozpočtu pro kohezní politiku. Komise nicméně zváží veškeré dostupné možnosti zajištění financování stimulačního balíčku. Více zde a zde.

 Náš tým pro Vás připravil následující přehled aktualit za uplynulý týden

  • Odpuštění minimálních záloh pro OSVČ. Po dobu 6 měsíců (od března 2020 do srpna 2020) budou osobám samostatně výdělečné činné odpuštěny zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Tato doba bude do důchodového pojištění normálně započítána. Výše minimálních záloh pro letošní rok činí 2 544Kč na sociální pojištění a 2 352Kč pro zdravotní pojištění. Celkově budou tedy OSVČ odpuštěny zálohy ve výši 29 372Kč. Současně s tímto návrhem byl přijat i návrh na odložení lhůty pro podání přehledu příjmů a výdajů zdravotním pojišťovnám do 3. 8. 2020.

Současná situace nastalá z důvodu pandemie koronaviru není snad pro žádného zaměstnavatele snadná. Řada z nich byla nucena své provozovny na základě opatření vlády či Ministerstva zdravotnictví uzavřít, někteří zaměstnavatelé jsou pak opatřeními dotčeni spíše nepřímo, a ačkoliv nejsou povinni výkon práce přerušit, odbyt po zboží či službách jimi poskytovaných se v důsledku těchto opatření značně snížil.

Naše kancelář zajišťuje komplexní právní služby pro Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, zejména se zaměřením na potravinové právo a právo hospodářské soutěže. V současné době poskytujeme rovněž analýzu dopadů jednotlivých krizových opatření na členy Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky a pomáháme s řešením nastalé situace v rámci compliance.

Naše členství nám umožňuje se seznámit s právní úpravou nouzových režimů v ostatních především evropských zemích a poskytnout tak našim klientům komplexní právní poradenství. Využít toho mohou především Ti klienti, kteří jsou závislí na zahraničních dodavatelích, kteří jsou závislí na exportu, mají své zaměstnance v zahraničí apod. Jsme zde pro Vás.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers