default_mobilelogo

Evropská komise rozhodla o upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnického vybavení ze zemí mimo Evropskou Unii

Evropská komise dne 03/04/2020 rozhodla o dočasném upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí. Z finančního hlediska tak bude podle prohlášení Komise snazší získat zdravotnické vybavení, které je naléhavě vyžadováno. Opatření se týká roušek, osobních ochranných prostředků, i testovacích sad na koronavirus a ventilátorů. Opatření bude platit po dobu šesti měsíců, v případě potřeby může být prodlouženo. Rozhodnutí platí se zpětnou účinností od 30/01/2020. Více zde a zde.

Dnes jsme obdrželi poděkování od prezidenta HK ČR, kterého si velice vážíme.

Za celý tým Becker & Poliakoff děkujeme.

 

AML/CFT opatření

Finanční analytický úřad, který je dozorovým orgánem v oblasti AML/CFT opatření v České republice, k problematice pandemie COVID-19 v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v uplynulém týdnu vydal dvě stanoviska k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „AML zákon“) v době pandemie coronaviru.

V rámci prvního stanoviska jsou vymezeny nové rizikové faktory, které se v souvislosti s pandemií coronaviru mohou objevovat, a to včetně uvedení příkladů konkrétní nelegální činnosti (např. falešné dobročinné akce, předražený prodej regulovaného zboží atd.)

Náš tým pro vás opět připravil přehled aktualit za uplynulý týden


 

 • Prodloužení nouzového stavu a zákazu volného pobytu osob. Nouzový stav je prozatím prodloužen do 11. dubna, vláda schválila jeho další prodloužení o 30 dní, tedy do 30. května. Opozice se zatím vyjádřila, že s tímto prodloužením souhlasit nebude. Dále Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 3. 2020 prodloužila omezení volného pohybu osob, a to prozatím také do 11. dubna (původně platilo omezení do 1.dubna). Omezení se nevztahuje na cesty do zaměstnání nebo do místa výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, obstarávání základních životní potřeb, do zdravotnických zařízení, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Zakázaná není účast na pohřbu. Je možné také krátce pobývat v přírodě nebo v parku. I nadále zůstávají zavřené restaurace, bary, hotely, provozovny služeb, maloobchodní prodejny, až na několik výjimek (lze jmenovat např. lékárny, prodejny potravin, banky, trafiky, benzinky, drogérie, prodejny s chovatelskými potřebami, optiky, prádelny, čistírny a další). Pro podnikatele, kteří potřebují sortiment k výkonu své činnosti zůstávají otevřené také např. stavebniny, zahrádkářství, hobby markety. Nově mají také povoleno mít otevřeno obchody s domácími potřebami, pokud ve svém sortimentu nabízejí ochranné pomůcky.

 • Evropský parlament žádá o urychlené vypracování pohotovostního plánu pro rok 2021 vzhledem k pravděpodobnému zpoždění ve vyjednávání o sedmiletém rozpočtu EU
 • Evropská komise mobilizuje zdroje k ochraně životů a živobytí, navrhuje zřídit nástroj solidarity s názvem „SURE“ v hodnotě až 100 miliard EU
 • Evropská komise představila nová opatření s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru v době koronavirové krize
 • Evropská komise představila nástroj pro mimořádnou podporu odvětví zdravotnictví
 • Evropská komise schválila rozšíření německého schématu státních podpor s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila maltské schéma státních podpor s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí

 

 • Evropská komise vydala pokyny k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s koronavirovou krizí
 • Evropská komise představí evropský systém zajištění v nezaměstnanosti s cílem podpořit země nejvíce postižené koronavirem
 • Evropský parlament bude dne 02/04/2020 diskutovat možná opatření pro řešení koronavirové krize s komisařem pro vnitřní trh
 • Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti potravin zajišťuje dostatečnou ochranu proti šíření koronaviru
 • Evropský zemědělsko-potravinářský sektor patří k sektorům nejvíce postiženým koronavirovou krizí

Přiloženou analýzu představující pohled mezinárodní poradenské firmy McKinsey na COVID krizi , vice na (current Covid crissis for the business world), nám poskytla Enterprise Florida, organizace založena k podpoře a rozvoje podnikání na Floridě státem Florida spolu se soukromým sektorem, (Enterprise Florida), jejíž zájmy naše kancelář v České republice zastupuje již  vice než 20 let.

 

Vláda dne 31. 3. 2020 schválila návrh zákona obsahující některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2. Níže uvádíme krátký přehled nejdůležitějších změn:

 • Novela obsahuje zvláštní prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení, ve správním soudnictví, v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, v insolvenčním řízení, dále také v řízení podle zákona o Ústavním soudu a navrácení lhůty v trestním řízení.

Evropská komise v důsledku koronaviru očekává hlubší recesi než v roce 2009

Evropská komise podle dokumentů analyzovaných Euractivem očekává, že současná koronavirová krize poznamená ekonomiku více, než Velká recese v roce 2009. Pandemie a opatření přijatá k omezení dalšího šíření viru ve většině členských států EU zastavila některé segmenty ekonomiky. Továrny se dočasně uzavřely, prakticky se zhroutila poptávka po cestovním ruchu. Evropská komise prozatím nevyčísluje konkrétní dopady koronaviru na ekonomiku EU, a to vzhledem k tomu, že pandemie doposud nedosáhla svého vrcholu. Podle interního dokumentu Komise by ale dopad současné krize na evropskou ekonomiku mohl být větší, než jaký měla finanční krize v roce 2009 (HDP EU v roce 2009 propadl o 4,3 %). Dopad koronaviru na evropskou ekonomiku bude rovněž záležet na době, po kterou budou v platnosti omezující opatření přijatá členskými státy EU. Více zde.

Naše kancelář je již více než dvacet let aktivním členem sdružení nezávislých advokátních kanceláří Consulegis, které v době sdružuje advokátní kanceláře na 4 kontinentech s více než tisícem  právníků a dalšími experty jako jsou daňoví poradci, auditoři a účetní. Zástupce naší kanceláře se zúčastnil prvního konferenčního hovoru v rámci této organizace  na téma COVID 19, a jak se ní a jejími důsledky vyrovnávají jednotlivé právní firmy v různých, často velmi odlišných jurisdikcích. Jakkoliv je přístup různých zemí k současné krizi a boji s ní velmi rozdílný , tak se jednotlivé kanceláře  v různých jurisdikcích a na různých kontinentech  snaží s ní  vyrovnat způsobem velmi podobným . Fyzický provoz kanceláří je, byť v omezeném rozsahu zachován, drtivá většina služeb klientům je poskytována jednotlivými právníky z domova s tím, že klienti jsou průběžně informováni o posledním vývoji a opatřeních online, prostřednictvím webových stránek, či pravidelných newsletterů. V neposlední řadě většina kolegů pokračuje, i v této nelehké době, v nezmenšené míře (a často i ve větším rozsahu) v poskytování služeb Pro Bono. Důležitým poznatkem bylo i to, že i nadále jsou členové Consulegis schopni poskytovat své služby napříč svými jurisdikcemi, což je i  jeden z hlavních důvodů existence tohoto sdružení.

Prodloužení zákazu volného pobytu osob

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 3. 2020 prodloužila omezení volného pohybu osob, a to prozatím do 11. dubna (původně platilo omezení do 1.dubna). Omezení se nevztahuje na cesty do zaměstnání nebo do místa výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, obstarávání základních životní potřeb, do zdravotnických zařízení, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Zakázaná není účast na pohřbu. Je možné také krátce pobývat v přírodě nebo v parku. I nadále zůstávají zavřené restaurace, bary, hotely, provozovny služeb, maloobchodní prodejny, až na několik výjimek (lze jmenovat např. lékárny, prodejny potravin, banky, trafiky, benzinky, drogérie, prodejny s chovatelskými potřebami, optiky, prádelny, čistírny a další). Pro podnikatele, kteří potřebují sortiment k výkonu své činnosti zůstávají otevřené také např. stavebniny, zahrádkářství, hobby markety.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers