default_mobilelogo

Náš tým pro vás opět připravil přehled aktualit za uplynulý velikonoční týden

 • Prodloužení nouzového stavu
 • Rozvolňování opatření.
 • Otevření některých obchodů
 • Zákaz vycestovat
 • Poukazy na zájezd
 • Pokuty za nedodržování opatření
 • Zákaz výpovědi z bytu
 • Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelům
 • Omezení maximální výše úroků z prodlení u spotřebitelských úvěrů
 • Návrh na zrušení odvodů DPH z neproplacených faktur

 • Euroskupina se nedohodla na řešení koronavirové krize
 • Rada Evropské Unie podpořila další využití kohezních fondů pro boj proti koronaviru
 • Rada Evropské Unie přijala opatření s cílem pomoci občanům Evropské Unie nejvíce postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská centrální banka uvolnila pravidla pro požadavky na kolaterál s cílem podpořit poskytování úvěrů
 • Evropská komise vyzvala členské státy Schengenského prostoru k prodloužení zákazu nevýznamných cest do 15/05/2020

Becker a Poliakoff patří mezi trvalé a dlouhodobé podporovatele PKF – Prague Philharmonia. Tento unikátní soubor neopouštíme ani v dnešní těžké době, která soubor jako celek a jednotlivé členy orchestru přivádí do velkých existenčních problémů. Přispěli jsme do veřejné sbírky ve prospěch orchestru 20.000 Kč. Členům souboru pak nabídneme bezplatné právní poradenství bude-li to jejich situace vyžadovat.

Podpořit PKF můžete i vy zde:

https://www.donio.cz/PKF-PraguePhilharmonia

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je projednáván zákon, který směřuje do oblasti vztahu mezi podnikateli v cestovním ruchu (pořadateli zájezdů) a zákazníky. Návrh zákona dává právo pořadateli vystavit poukaz na zájezd namísto vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu zákazníkem s dobou zahájení zájezdu 20. 2. 2020 – 31. 8. 2020. Takto vystavený poukaz na zájezd odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem, a to v zásadě nejdéle do 31. 8. 2021 (ochranná doba pro pořadatele zájezdu). V rámci této ochranné doby může zákazník požádat pořadatele zájezdu o nabídku zájezdu. Nabídku pořadatel musí učinit do 30 dní a musí nabídnout zájezd stejné nebo vyšší kvality, jinak ochranná doba končí. Pokud zákazník nepožádá o náhradní zájezd do 31. 8. 2021, pořadatel zájezdu vrátí zákazníkovi do 14 dnů od konce této lhůty uhrazenou cenu zájezdu. Opozice k návrhu uplatnila pozměňovací návrhy, dá se tedy očekávat, že před schválením zákona ještě dojde k jeho změnám.

 • Evropská komise plánuje zveřejnění nového upraveného návrhu víceletého rozpočtu Evropské Unie do konce dubna
 • Evropská komise vyslala zdravotnické týmy do Itálie
 • Evropská komise schválila řecké schéma státních podpor ve výši 1 miliardy EUR ve formě vratných záloh na podporu hospodářství
 • Rada ministrů spravedlnosti jednala o opatřeních k boji proti dopadům koronaviru na soudní systém
 • V Belgii proběhly první stávky maloobchodních řetězců v souvislosti s koronavirem, Colruyt zaznamenal první úmrtí zaměstnance

Tento materiál zveřejněný s laskavým svolením Ministerstva zahraničních věcí shrnuje dosavadní genezi ekonomických opatření v zemích Evropské Unie, Evropského sdružení volného obchodu, Spojeném království a Spojených státech amerických v důsledku vypuknutí pandemie COVID-19, a to v podstatě k 1.4.2020. Další opatřeni jsou přijímaná průběžně a některá z opatření uvedených v tomto materiálu se samozřejmě v důsledku toho mohla změnit. Průběžné informace o nových a aktuálních opatřeních naleznete v našem pravidelném COVID-19 Newsletteru.

V nejbližších dnech bude v poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona upravující pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními. Příkazem na místě lze podle obecné úpravy uložit pokutu do 10 000 Kč. Při ukládání pokuty příkazem na místě obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Důležité je zmínit, že obviněný nemusí souhlasit se zjištěním stavu věci ani s právní kvalifikací ani s uloženou pokutou a její výší. V takovém případě nelze uložit pokutu příkazem na místě a věc jde do správního řízení.

 • Francie podpořila zavedení nového krizového fondu ve výši až 420 miliard EUR
 • Evropská komise rozšířila působnost dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství
 • Evropská komise a Evropský investiční fond rozhodly o uvolnění finančních prostředků ve výši 8 miliard EUR pro nejméně 100.000 malých a středních podniků
 • Evropská komise schválila britské schéma podpory ve výši 57 miliard EUR na podporu malých a středních podniků
 • Evropská komise schválila chorvatské schéma podpory ve výši 790 milionů EUR na podporu podniků zaměřených na exportní aktivity
 • Evropská komise schválila portugalské schéma podpory ve výši 13 miliard EUR na podporu ekonomiky během koronavirové krize

Evropská komise rozhodla o upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnického vybavení ze zemí mimo Evropskou Unii

Evropská komise dne 03/04/2020 rozhodla o dočasném upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí. Z finančního hlediska tak bude podle prohlášení Komise snazší získat zdravotnické vybavení, které je naléhavě vyžadováno. Opatření se týká roušek, osobních ochranných prostředků, i testovacích sad na koronavirus a ventilátorů. Opatření bude platit po dobu šesti měsíců, v případě potřeby může být prodlouženo. Rozhodnutí platí se zpětnou účinností od 30/01/2020. Více zde a zde.

Dnes jsme obdrželi poděkování od prezidenta HK ČR, kterého si velice vážíme.

Za celý tým Becker & Poliakoff děkujeme.

 

AML/CFT opatření

Finanční analytický úřad, který je dozorovým orgánem v oblasti AML/CFT opatření v České republice, k problematice pandemie COVID-19 v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v uplynulém týdnu vydal dvě stanoviska k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „AML zákon“) v době pandemie coronaviru.

V rámci prvního stanoviska jsou vymezeny nové rizikové faktory, které se v souvislosti s pandemií coronaviru mohou objevovat, a to včetně uvedení příkladů konkrétní nelegální činnosti (např. falešné dobročinné akce, předražený prodej regulovaného zboží atd.)

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers