default_mobilelogo

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je projednáván zákon, který směřuje do oblasti vztahu mezi podnikateli v cestovním ruchu (pořadateli zájezdů) a zákazníky. Návrh zákona dává právo pořadateli vystavit poukaz na zájezd namísto vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu zákazníkem s dobou zahájení zájezdu 20. 2. 2020 – 31. 8. 2020. Takto vystavený poukaz na zájezd odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem, a to v zásadě nejdéle do 31. 8. 2021 (ochranná doba pro pořadatele zájezdu). V rámci této ochranné doby může zákazník požádat pořadatele zájezdu o nabídku zájezdu. Nabídku pořadatel musí učinit do 30 dní a musí nabídnout zájezd stejné nebo vyšší kvality, jinak ochranná doba končí. Pokud zákazník nepožádá o náhradní zájezd do 31. 8. 2021, pořadatel zájezdu vrátí zákazníkovi do 14 dnů od konce této lhůty uhrazenou cenu zájezdu. Opozice k návrhu uplatnila pozměňovací návrhy, dá se tedy očekávat, že před schválením zákona ještě dojde k jeho změnám.

 • Evropská komise plánuje zveřejnění nového upraveného návrhu víceletého rozpočtu Evropské Unie do konce dubna
 • Evropská komise vyslala zdravotnické týmy do Itálie
 • Evropská komise schválila řecké schéma státních podpor ve výši 1 miliardy EUR ve formě vratných záloh na podporu hospodářství
 • Rada ministrů spravedlnosti jednala o opatřeních k boji proti dopadům koronaviru na soudní systém
 • V Belgii proběhly první stávky maloobchodních řetězců v souvislosti s koronavirem, Colruyt zaznamenal první úmrtí zaměstnance

Tento materiál zveřejněný s laskavým svolením Ministerstva zahraničních věcí shrnuje dosavadní genezi ekonomických opatření v zemích Evropské Unie, Evropského sdružení volného obchodu, Spojeném království a Spojených státech amerických v důsledku vypuknutí pandemie COVID-19, a to v podstatě k 1.4.2020. Další opatřeni jsou přijímaná průběžně a některá z opatření uvedených v tomto materiálu se samozřejmě v důsledku toho mohla změnit. Průběžné informace o nových a aktuálních opatřeních naleznete v našem pravidelném COVID-19 Newsletteru.

V nejbližších dnech bude v poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona upravující pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními. Příkazem na místě lze podle obecné úpravy uložit pokutu do 10 000 Kč. Při ukládání pokuty příkazem na místě obdrží obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Důležité je zmínit, že obviněný nemusí souhlasit se zjištěním stavu věci ani s právní kvalifikací ani s uloženou pokutou a její výší. V takovém případě nelze uložit pokutu příkazem na místě a věc jde do správního řízení.

 • Francie podpořila zavedení nového krizového fondu ve výši až 420 miliard EUR
 • Evropská komise rozšířila působnost dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství
 • Evropská komise a Evropský investiční fond rozhodly o uvolnění finančních prostředků ve výši 8 miliard EUR pro nejméně 100.000 malých a středních podniků
 • Evropská komise schválila britské schéma podpory ve výši 57 miliard EUR na podporu malých a středních podniků
 • Evropská komise schválila chorvatské schéma podpory ve výši 790 milionů EUR na podporu podniků zaměřených na exportní aktivity
 • Evropská komise schválila portugalské schéma podpory ve výši 13 miliard EUR na podporu ekonomiky během koronavirové krize

Evropská komise rozhodla o upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnického vybavení ze zemí mimo Evropskou Unii

Evropská komise dne 03/04/2020 rozhodla o dočasném upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí. Z finančního hlediska tak bude podle prohlášení Komise snazší získat zdravotnické vybavení, které je naléhavě vyžadováno. Opatření se týká roušek, osobních ochranných prostředků, i testovacích sad na koronavirus a ventilátorů. Opatření bude platit po dobu šesti měsíců, v případě potřeby může být prodlouženo. Rozhodnutí platí se zpětnou účinností od 30/01/2020. Více zde a zde.

Dnes jsme obdrželi poděkování od prezidenta HK ČR, kterého si velice vážíme.

Za celý tým Becker & Poliakoff děkujeme.

 

AML/CFT opatření

Finanční analytický úřad, který je dozorovým orgánem v oblasti AML/CFT opatření v České republice, k problematice pandemie COVID-19 v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v uplynulém týdnu vydal dvě stanoviska k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „AML zákon“) v době pandemie coronaviru.

V rámci prvního stanoviska jsou vymezeny nové rizikové faktory, které se v souvislosti s pandemií coronaviru mohou objevovat, a to včetně uvedení příkladů konkrétní nelegální činnosti (např. falešné dobročinné akce, předražený prodej regulovaného zboží atd.)

Náš tým pro vás opět připravil přehled aktualit za uplynulý týden


 

 • Prodloužení nouzového stavu a zákazu volného pobytu osob. Nouzový stav je prozatím prodloužen do 11. dubna, vláda schválila jeho další prodloužení o 30 dní, tedy do 30. května. Opozice se zatím vyjádřila, že s tímto prodloužením souhlasit nebude. Dále Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 3. 2020 prodloužila omezení volného pohybu osob, a to prozatím také do 11. dubna (původně platilo omezení do 1.dubna). Omezení se nevztahuje na cesty do zaměstnání nebo do místa výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, obstarávání základních životní potřeb, do zdravotnických zařízení, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Zakázaná není účast na pohřbu. Je možné také krátce pobývat v přírodě nebo v parku. I nadále zůstávají zavřené restaurace, bary, hotely, provozovny služeb, maloobchodní prodejny, až na několik výjimek (lze jmenovat např. lékárny, prodejny potravin, banky, trafiky, benzinky, drogérie, prodejny s chovatelskými potřebami, optiky, prádelny, čistírny a další). Pro podnikatele, kteří potřebují sortiment k výkonu své činnosti zůstávají otevřené také např. stavebniny, zahrádkářství, hobby markety. Nově mají také povoleno mít otevřeno obchody s domácími potřebami, pokud ve svém sortimentu nabízejí ochranné pomůcky.

 • Evropský parlament žádá o urychlené vypracování pohotovostního plánu pro rok 2021 vzhledem k pravděpodobnému zpoždění ve vyjednávání o sedmiletém rozpočtu EU
 • Evropská komise mobilizuje zdroje k ochraně životů a živobytí, navrhuje zřídit nástroj solidarity s názvem „SURE“ v hodnotě až 100 miliard EU
 • Evropská komise představila nová opatření s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru v době koronavirové krize
 • Evropská komise představila nástroj pro mimořádnou podporu odvětví zdravotnictví
 • Evropská komise schválila rozšíření německého schématu státních podpor s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila maltské schéma státních podpor s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí

 

 • Evropská komise vydala pokyny k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s koronavirovou krizí
 • Evropská komise představí evropský systém zajištění v nezaměstnanosti s cílem podpořit země nejvíce postižené koronavirem
 • Evropský parlament bude dne 02/04/2020 diskutovat možná opatření pro řešení koronavirové krize s komisařem pro vnitřní trh
 • Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvedl, že dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti potravin zajišťuje dostatečnou ochranu proti šíření koronaviru
 • Evropský zemědělsko-potravinářský sektor patří k sektorům nejvíce postiženým koronavirovou krizí

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667