default_mobilelogo

Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, kterým se navyšuje ošetřovné poskytované z nemocenského pojištění z 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu. Do tohoto zvýšení budou zahrnuty i případy ošetřování a péče z jiných důvodů než uzavření škol. Návrh počítá se zpětnou účinností k  1. dubna 2020 po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii v roce 2020. Návrh zákona míří do Poslanecká sněmovny. Ministerstvo práce žádá o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze. Zákon by se tak mohl schvalovat již tento týden v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu zrychleně při prvním jednání. Konkrétní návrh na zvýšení ošetřovného pro OSVČ zatím předložen nebyl.

 • Evropský parlament schválil koordinovaná opatření Evropské Unie v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
 • Evropský parlament schválil návrh pomoci pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak v rámci balíčku okamžitých opatření v souvislosti s rozšířením koronaviru
 • Evropský parlament schválil návrh na poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení civilní ochrany Unie v reakci na rozšíření koronaviru
 • Evropský parlament schválil uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020 na posílení Úřadu evropského veřejného žalobce

Minulý týden jsme se zúčastnili první z řady on-line panelových diskuzí k tématu COVID-19 v rámci mezinárodního sdružení advokátních kanceláří Consulegis, jehož jsme členem. Tématem této diskuze byly dopady pandemie na oblast pracovního práva.

Tento materiál zveřejněný s laskavým svolením Ministerstva zahraničních věcí shrnuje dosavadní genezi ekonomických opatření v zemích Evropské Unie, Evropského sdružení volného obchodu, Spojeném království a Spojených státech amerických v důsledku vypuknutí pandemie COVID-19, a to v podstatě k 13.4.2020. Další opatřeni jsou přijímaná průběžně a některá z opatření uvedených v tomto materiálu se samozřejmě v důsledku toho mohla změnit. Průběžné informace o nových a aktuálních opatřeních naleznete v našem pravidelném COVID-19 Newsletteru.

Vláda ČR představila plán uvolňování podnikatelských aktivit

Podle plánu představeného 14. 4. 2020 se očekává pět etap uvolňování. V první etapě (od 20. 4.) se otevřou zejména řemesla s provozovnou, farmářské trhy, autobazary a autosalony. V druhé etapě (od 27. 4.) se otevřou provozovny do 200 m2, které nejsou v nákupních centrech. Od 11. 5. nastává další, třetí, etapa uvolnění, kdy se mohou otevřít provozovny do 1000 m2 mimo nákupní centra, autoškoly, posilovny a fitness centra (bez zázemí). Ve čtvrté etapě (od 25. 5.) se mohou otevřít zejména venkovní zahrádky a výdejní okénka restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték, dále holičství, kadeřnictví, manikúry, regenerační služby atp. V poslední, páté, etapě (od 8. 6.) se očekává uvedení do provozu zejména všech provozoven v nákupních centrech a provozoven nad 1000 m2 mimo nákupní centra, vnitřních prostor restaurací, hospod atp., hotelů, taxislužby, aj. Uvolňování se může v návaznosti na vývoj situace dále měnit.

 • Nařízení Rady o aktivaci mimořádné podpory s ohledem na výskyt koronaviru bylo zveřejněno v Úředním věstníku
 • Evropská komise předložila plán k postupnému zrušení opatření zavedených s cílem zamezení šíření nákazy koronaviru
 • Evropská komise vydala pokyny k diagnostickým testům in vitro na koronavirus
 • Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 453 milionů EUR na podporu odvětví zasažených koronavirem
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši až 37 milionů EUR na podporu investic do výroby produktů pro boj s koronavirem
 • Evropská komise schválila bulharský režim státní podpory ve výši 770 milionů EUR na podporu zaměstnanosti a zachování pracovních míst v nejvíce postižených sektorech
 • Evropská komise schválila prodloužení a rozšíření francouzského schématu státní podpory zaměřené na pomoc mikro a malým podnikům
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši až 137 milionů EUR s cílem pomoci skandinávským aerolinkám SAS
 • Rada Evropské Unie přijala jednotný klasifikační systém pro udržitelné financování, takzvanou taxonomii

 • Rada Evropské Unie přijala pozměněný rozpočet na rok 2020
 • Rada Evropské Unie schválila návrh na podporu sektoru rybářství a akvakultury
 • Evropská komise vydala doporučení pro využití technologií a dat k boji proti koronavirové krizi
 • Evropská komise připravuje plán postupného uvolňování přijatých opatření, která byla zavedena s cílem omezit šíření koronaviru v Evropské Unii
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 115 milionů EUR na podporu polské ekonomiky v době koronavirové krize
 • Evropská komise schválila rumunské schéma státní podpory ve výši 3,3 miliardy EUR na podporu malých a středních podniků
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 50 miliard EUR na podporu společností postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 455 milionů EUR na podporu švédských aerolinek
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 10 miliard EUR na podporu domácího trhu
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 200 miliard EUR na podporu místní ekonomiky i schéma na podporu osob samostatně výdělečně činných
 • Evropská komise schválila německé schéma státní podpory ve formě záruk na pojištění obchodních úvěrů

V návaznosti na vývoj situace šíření koronaviru přijala vláda ČR usnesení č. 387 (publikované pod č. 150/2020 Sb.), kterým mírně modifikovala s účinností od 14. 4. 2020 do konce nouzového stavu pravidla pro překračování hranic České republiky.

Pokud jde o vycestování občanů ČR a dalších osob z území České republiky, je to možné pouze v nezbytných případech s tím, že účel vycestování musí být v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu a nelze účelu vycestování dosáhnout cestou v rámci území České republiky.

 • Euroskupina: Ministři financí se dohodli na balíčku pro řešení koronaviru ve výši 540 miliard EUR, plán pro obnovu ekonomiky bude diskutován v nadcházejících dnech
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 3 miliardy EUR na podporu vlámské části země
 • Evropská komise schválila litevské schéma státní podpory ve výši 150 milionů EUR na podporu místní ekonomiky
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 115 milionů EUR na podporu polské ekonomiky
 • Světová obchodní organizace: Koronavirus by mohl způsobit propad světového obchodu až o jednu třetinu
 • Evropské sdružení zpracovatelů plastů žádá v souvislosti s koronavirovou krizí o odklad Směrnice zakazující používání jednorázových plastů

 

Podpořit Hospodářskou komoru v jejím úsilí pomoci podnikatelům a při jejím vyjednávání s vládou o podpoře živnostníků a zaměstnavatelů se rozhodly firmy z několika odvětví. Podnikatelé v kampani „Než bude pozdě“ nabádají k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu tuzemské ekonomiky.

Jak jsme již dříve avizovali, v oblasti podpory zaměstnavatelů v důsledku pandemie COVID-19 byl Vládou ČR schválen Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“. K jeho spuštění došlo v pondělí 6. dubna 2020. Zaměstnavatelé tedy již nyní mohou podávat žádosti u svého místně příslušného Úřadu práce prostřednictvím formuláře dostupného na https://antivirus.mpsv.cz/.

Ačkoliv dle původního plánu měly být příspěvky zaměstnavatelům přidělovány v několika režimech podle druhu překážky v práci, nakonec bylo přikročeno ke zjednodušení tohoto systému, přičemž zaměstnavatelům budou poskytovány příspěvky ve dvou režimech podle důvodu vzniku překážky v práci.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers