default_mobilelogo
 • Zrušení mimořádných opatření soudem
 • Volný pohyb osob
 • Vstup na území ČR
 • Vycestování za hranice ČR
 • Uvolňování opatření
 • Zákaz výpovědi z bytu
 • Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelům
 • Prodloužení tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ
 • Antivirus

 

 • Evropská Rada jednala o rozpočtových možnostech Evropské Unie v souvislosti s řešením koronavirové krize
 • Evropská Unie a dalších 21 členů Světové obchodní organizace se zavázali zajistit otevřený a předvídatelný obchod se zemědělsko-potravinářskými komoditami během koronavirové krize
 • Evropská komise varovala před protekcionismem členských států v případě zemědělsko-potravinářské produkce
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 7,8 miliardy EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila bulharské schéma státní podpory ve výši 150 milionů EUR na podporu malých a středních podniků
 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno rozhodnutí Rady o prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii

 

 Přiloženým rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020 byla zrušena čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k 27. dubnu 2020 vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru. Z tohoto rozsudku mimo jiné vyplývá:

 

Jako předseda správní rady PKF Prague Philharmonia jsem měl možnost navštívit zkoušku našeho orchestru na plánovaný koncert v Rudolfinu, který bude živě streamován na www.mall.tv dne 28. dubna 2020 ve 20:00 a budou na něm uvedeny tyto skladby: Mozart - Malá noční hudba, Martinů - Serenáda č. 2, Janáček - Suita pro smyčce.

Zákaz výpovědi z bytu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila znění návrhu zákona, který má zakázat výpověď pronajímatele nájemci bytu v rozhodné době z důvodu neplacení nájemného s tím, že se takové nezaplacené nájemné odkládá do konce roku 2020. Senát návrh vrátil s pozměňovacími návrhy spočívajícími v tom, že stát měl ručit za čtyři pětiny nájemného, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů v důsledku epidemie koronaviru. Pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty a návrh byl Poslaneckou sněmovnou dne 22. dubna 2020 schválen v původním znění.

 • Rada Evropské Unie přijala legislativní akt měnící pravidla pro využívání strukturálních fondů
 • Rada Evropské Unie přijala pravidla s cílem redukovat dopad koronaviru na sektor rybářství a akvakultury
 • Rada Evropské Unie přijala opatření na pomoc nejvíce postiženým občanům

 • Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch požaduje zavedení akčního plánu na pomoc sektoru
 • Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zdůraznil, že plán obnovy Evropské Unie musí být zelený a ambiciózní
 • Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzval k zavedení koordinované evropské strategie v oblasti zdraví
 • Výbor Evropského parlamentu pro rozvoj vyzval k zajištění pomoci rozvojovým zemím během koronaviru

Poslanecká sněmovna dnes bude projednávat návrh zákona, který by prodloužil vyplácení tzv. kompenzačního bonusu, a to v tzv. druhém bonusovém období od 1. května 2020 do 8. června 2020. Výše kompenzačního bonusu je navrhována ve stejné výši, tj. 500 Kč denně. Zároveň však bude projednáván také pozměňovací návrh Senátu Parlamentu ČR, který zvyšuje kompenzační bonus, a to na částku 700 Kč denně za květen 2020 a 900 Kč denně za červen 2020. O výsledku jednání budeme informovat.

COVID III. Vláda ČR dne 20. 4. 2020 schválila návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených koronavirem, kterým bude, pokud bude zákon přijat, poskytnuta záruka v celkové výši 150 miliard Kč na provozní záruky pro malé a střední podnikatele. Z tohoto programu, nazývaného COVID III, mají být poskytnuty záruky za provozní úvěry do výše maximálně 50 mil. Kč, se zárukou 80 až 90 %, pro podnikatele nejvýše s 500 zaměstnanci.

 • Evropská komise spustila provoz vědecké platformy pro sdílení dat s cílem rychlého shromáždění a sdílení dostupných dat o koronaviru
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 7 miliard EUR s cílem podpořit ekonomiku během koronavirové krize

 

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers