default_mobilelogo

Poslanecká sněmovna dnes bude projednávat návrh zákona, který by prodloužil vyplácení tzv. kompenzačního bonusu, a to v tzv. druhém bonusovém období od 1. května 2020 do 8. června 2020. Výše kompenzačního bonusu je navrhována ve stejné výši, tj. 500 Kč denně. Zároveň však bude projednáván také pozměňovací návrh Senátu Parlamentu ČR, který zvyšuje kompenzační bonus, a to na částku 700 Kč denně za květen 2020 a 900 Kč denně za červen 2020. O výsledku jednání budeme informovat.

COVID III. Vláda ČR dne 20. 4. 2020 schválila návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených koronavirem, kterým bude, pokud bude zákon přijat, poskytnuta záruka v celkové výši 150 miliard Kč na provozní záruky pro malé a střední podnikatele. Z tohoto programu, nazývaného COVID III, mají být poskytnuty záruky za provozní úvěry do výše maximálně 50 mil. Kč, se zárukou 80 až 90 %, pro podnikatele nejvýše s 500 zaměstnanci.

 • Evropská komise spustila provoz vědecké platformy pro sdílení dat s cílem rychlého shromáždění a sdílení dostupných dat o koronaviru
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 7 miliard EUR s cílem podpořit ekonomiku během koronavirové krize

 

Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, kterým se navyšuje ošetřovné poskytované z nemocenského pojištění z 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu. Do tohoto zvýšení budou zahrnuty i případy ošetřování a péče z jiných důvodů než uzavření škol. Návrh počítá se zpětnou účinností k  1. dubna 2020 po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii v roce 2020. Návrh zákona míří do Poslanecká sněmovny. Ministerstvo práce žádá o projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze. Zákon by se tak mohl schvalovat již tento týden v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu zrychleně při prvním jednání. Konkrétní návrh na zvýšení ošetřovného pro OSVČ zatím předložen nebyl.

 • Evropský parlament schválil koordinovaná opatření Evropské Unie v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům
 • Evropský parlament schválil návrh pomoci pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak v rámci balíčku okamžitých opatření v souvislosti s rozšířením koronaviru
 • Evropský parlament schválil návrh na poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení civilní ochrany Unie v reakci na rozšíření koronaviru
 • Evropský parlament schválil uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020 na posílení Úřadu evropského veřejného žalobce

Minulý týden jsme se zúčastnili první z řady on-line panelových diskuzí k tématu COVID-19 v rámci mezinárodního sdružení advokátních kanceláří Consulegis, jehož jsme členem. Tématem této diskuze byly dopady pandemie na oblast pracovního práva.

Tento materiál zveřejněný s laskavým svolením Ministerstva zahraničních věcí shrnuje dosavadní genezi ekonomických opatření v zemích Evropské Unie, Evropského sdružení volného obchodu, Spojeném království a Spojených státech amerických v důsledku vypuknutí pandemie COVID-19, a to v podstatě k 13.4.2020. Další opatřeni jsou přijímaná průběžně a některá z opatření uvedených v tomto materiálu se samozřejmě v důsledku toho mohla změnit. Průběžné informace o nových a aktuálních opatřeních naleznete v našem pravidelném COVID-19 Newsletteru.

Vláda ČR představila plán uvolňování podnikatelských aktivit

Podle plánu představeného 14. 4. 2020 se očekává pět etap uvolňování. V první etapě (od 20. 4.) se otevřou zejména řemesla s provozovnou, farmářské trhy, autobazary a autosalony. V druhé etapě (od 27. 4.) se otevřou provozovny do 200 m2, které nejsou v nákupních centrech. Od 11. 5. nastává další, třetí, etapa uvolnění, kdy se mohou otevřít provozovny do 1000 m2 mimo nákupní centra, autoškoly, posilovny a fitness centra (bez zázemí). Ve čtvrté etapě (od 25. 5.) se mohou otevřít zejména venkovní zahrádky a výdejní okénka restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték, dále holičství, kadeřnictví, manikúry, regenerační služby atp. V poslední, páté, etapě (od 8. 6.) se očekává uvedení do provozu zejména všech provozoven v nákupních centrech a provozoven nad 1000 m2 mimo nákupní centra, vnitřních prostor restaurací, hospod atp., hotelů, taxislužby, aj. Uvolňování se může v návaznosti na vývoj situace dále měnit.

 • Nařízení Rady o aktivaci mimořádné podpory s ohledem na výskyt koronaviru bylo zveřejněno v Úředním věstníku
 • Evropská komise předložila plán k postupnému zrušení opatření zavedených s cílem zamezení šíření nákazy koronaviru
 • Evropská komise vydala pokyny k diagnostickým testům in vitro na koronavirus
 • Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 453 milionů EUR na podporu odvětví zasažených koronavirem
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši až 37 milionů EUR na podporu investic do výroby produktů pro boj s koronavirem
 • Evropská komise schválila bulharský režim státní podpory ve výši 770 milionů EUR na podporu zaměstnanosti a zachování pracovních míst v nejvíce postižených sektorech
 • Evropská komise schválila prodloužení a rozšíření francouzského schématu státní podpory zaměřené na pomoc mikro a malým podnikům
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši až 137 milionů EUR s cílem pomoci skandinávským aerolinkám SAS
 • Rada Evropské Unie přijala jednotný klasifikační systém pro udržitelné financování, takzvanou taxonomii

 • Rada Evropské Unie přijala pozměněný rozpočet na rok 2020
 • Rada Evropské Unie schválila návrh na podporu sektoru rybářství a akvakultury
 • Evropská komise vydala doporučení pro využití technologií a dat k boji proti koronavirové krizi
 • Evropská komise připravuje plán postupného uvolňování přijatých opatření, která byla zavedena s cílem omezit šíření koronaviru v Evropské Unii
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 115 milionů EUR na podporu polské ekonomiky v době koronavirové krize
 • Evropská komise schválila rumunské schéma státní podpory ve výši 3,3 miliardy EUR na podporu malých a středních podniků
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 50 miliard EUR na podporu společností postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 455 milionů EUR na podporu švédských aerolinek
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 10 miliard EUR na podporu domácího trhu
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 200 miliard EUR na podporu místní ekonomiky i schéma na podporu osob samostatně výdělečně činných
 • Evropská komise schválila německé schéma státní podpory ve formě záruk na pojištění obchodních úvěrů

V návaznosti na vývoj situace šíření koronaviru přijala vláda ČR usnesení č. 387 (publikované pod č. 150/2020 Sb.), kterým mírně modifikovala s účinností od 14. 4. 2020 do konce nouzového stavu pravidla pro překračování hranic České republiky.

Pokud jde o vycestování občanů ČR a dalších osob z území České republiky, je to možné pouze v nezbytných případech s tím, že účel vycestování musí být v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu a nelze účelu vycestování dosáhnout cestou v rámci území České republiky.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers