default_mobilelogo
 • Německo připravuje podpůrný balíček pro národní železniční podnik Deutsche Bahn, podpora by v první fázi mohla dosahovat výše až 4,5 miliardy EUR
 • Evropská komise navrhla odklad vstupu pravidel DPH z elektronického obchodu a částí směrnice o správní spolupráci v oblasti daní v platnost v souvislosti s pandemií koronaviru
 • Evropská komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k revizi Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 450 milionů EUR na podporu podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila řecké schéma státní podpory ve výši 500 milionů EUR na podporu osob samostatně výdělečně činných
 • Evropská komise schválila britské schéma státní podpory ve výši přes 10 miliard EUR na podporu osob samostatně výdělečně činných a společníků osobních společností
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory s cílem pomoci malým a středním podnikům postiženým koronavirem, jejichž aktivity souvisejí s exportem

 

 • Euroskupina se dohodla na standardizovaných podmínkách Krizové pomoci během pandemie koronaviru dostupné členským státům eurozóny
 • Velvyslanci členských států schválili návrh týkající se podpůrných opatření pro sektor dopravy
 • Evropská komise vyzvala členské státy k prodloužení platnosti omezení vztahujících se na cesty do Evropské Unie, které nejsou nezbytně nutné, do 15/06/2020

 • Evropská komise připravuje balíček opatření týkající se turismu, dopravy a správy hranic; balíček by měl být předložen dne 13/05/2020
 • Evropská komise předložila vodítka s cílem pomoci členským státům zrychlit proces uznávání odborných kvalifikací zdravotnických pracovníků
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 7,3 milionu EUR s cílem podpořit výzkum a vývoj související s koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 314 milionů EUR s cílem pomoci malým a středním zemědělsko-potravinářským podnikům během koronavirové krize
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 40 milionů EUR na pomoc zemědělských podniků a rybářství

 

 • Evropská komise zveřejnila jarní hospodářskou prognózu pro rok 2020, očekává rekordní recesi v důsledku koronavirové krize
 • Podle Evropského statistického úřadu došlo během března 2020 v souvislosti s koronavirovou krizí k propadu maloobchodu o 11,2 %

 

 • Rada Evropské Unie schválila návrh balíčku pomoci sousedním zemím ve výši 3 miliardy EUR předložený Evropskou Komisí dne 22/04/2020
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 5,2 miliardy EUR na pomoc velkých podniků zaměřených na export
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 296 milionů EUR na podporu začínajících podniků během koronavirové krize
 • Evropská komise schválila řecké schéma státní podpory ve výši 10 milionů EUR s cílem pomoci sektoru květin
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 250 milionů EUR na podporu začínajících podniků a malých a středních podniků postižených koronavirovou krizí

 

 • Evropská komise zveřejnila výroční zprávu týkající se opatření Evropské Unie na ochranu obchodu, opatření přijatá Unií jsou podle zprávy účinná při omezování nekalých mezinárodních obchodních praktik
 • V rámci Globální reakce na koronavirus se podařilo zajistit 7,4 miliardy EUR, Evropská Komise přispěla částkou 1,4 miliardy EUR
 • Tržní opatření na podporu zemědělsko-potravinářského trhu byla zveřejněna v Úředním věstníku
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 30 milionů EUR na podporu malých a středních zemědělských podniků
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši až 7 miliard EUR na podporu letecké společnosti Air France

 

Vláda na mimořádném jednání dne 30. 4. 2020 opět upravila plán rozvolňování opatření. Oproti plánu z minulého týdne dojde k rychlejšímu uvolňování podnikatelských a dalších činností. Nově tedy od 11. 5. 2020 otevřou všechny provozovny v nákupních centrech, provozovny nad 2 500m 2 , které nejsou v nákupních centrech, restaurační zařízení s prodejem přes nákupní okénko nebo v rámci venkovních zahrádek, holičství, kadeřnictví, kosmetická, masérská a obdobná zařízení, muzea, galerie a výstavní síně, venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů. Od 25. 5. 2020 budou otevřeny vnitřní prostory restauračních zařízení, hotely a další ubytovací zařízení včetně restaurací a kaváren, bude povolen provoz taxislužeb, živností, při kterých je porušována integrita kůže, divadla, zámky, hrady (včetně vnitřních prostor). Dále budou povoleny svatby a kulturní akce do 100 lidí.

 • Evropská komise přijala balíček opatření na pomoc sektoru dopravy
 • Evropská komise přijala vodítka pro nástroj předvstupní pomoci na rozvoj venkova v kontextu koronavirové krize
 • Evropská komise posílila podporu pro země západního Balkánu během koronavirové krize
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 5 miliard EUR s cílem pomoci skupině Renault během koronavirové krize
 • Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 900 milionů EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila německé schéma státní podpory s cílem posílit výzkum a vývoj produktů relevantních pro boj s koronavirem

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 28. 4. 2020 v 19.49 hod. přijala usnesení, kterým vyslovila souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 17. 5. 2020. Dosud měl nouzový stav platit jen do konce dubna 2020. Vláda ČR však navrhla prodloužení o 25 dní, kdežto opozice byla ochotna přistoupit jen na menší prodloužení, kupř. o 7 dní. Při hlasování bylo pro návrh 54 poslanců z přítomných 101, 24 poslanců bylo proti.

 

 • Evropská komise přijala balíček opatření v oblasti bankovnictví s cílem usnadnit poskytování úvěrů domácnostem a podnikům v EU
 • Evropská komise vydala pokyny s cílem zmírnit narušení klinických studií v Evropské Unii během pandemie koronaviru
 • Evropská komise připravuje nová opatření na pomoc odvětví cestovního ruchu
 • Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 1,55 miliardy EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila dvě estonská schémata státní podpory s cílem pomoci místní ekonomice během koronavirové krize
 • V Úředním věstníku bylo zveřejněno Prohlášení Komise týkající se zvláštních opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

Obnovení zón placeného stání a modré zóny v Praze

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 4. 2020 zrušila s účinností od 28. 4. dosud účinné krizové opatření vlády, kterým bylo obcím zakázáno po dobu trvání nouzového stavu, aby vymezily oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (tzv. zóny placeného stání). Z dostupných informací plyne, že hlavní město Praha obnoví platnost tzv. modrých zón až 11. 5. 2020.

 

Prodloužení programu Antivirus

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 4. 2020 rozhodovala o dalším pokračování programu Antivirus z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí chránící zaměstnanost. Dosud měl Antivirus platit do konce dubna 2020, avšak vláda ČR jeho účinnost prodloužila do konce května 2020. Podle informací z Ministerstva práce a sociálních věcí bylo k 24. 4. odesláno k výplatě 17 896 žádostí, bylo vyplaceno přibližně 900 milionů Kč a bylo prostřednictvím tohoto programu podpořeno 179 900 zaměstnanců.

 

Prodloužení nouzového stavu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozhoduje dne 28. 4. 2020 o prodloužení nouzového stavu. Dosud nouzový stav platí do konce dubna 2020. Vláda ČR navrhuje prodloužení o 25 dní, kdežto opozice je ochotna prodloužit nouzový stav jen o 7 dní. S ohledem na podporu i jedné z nevládních stran se očekává prodloužení o dalších 25 dní. Výsledek hlasování budeme dále sledovat.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers