default_mobilelogo
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 903 milionů EUR na podporu trhu pojištění obchodních úvěrů
 • Německo a Francie navrhují zavedení Evropského programu obnovy ve výši 500 miliard EUR pro vypořádání se s následky pandemie koronaviru
 • Rada Evropské Unie přijala nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci
 • Evropská komise vyčlenila dalších 122 milionů EUR na podporu výzkumu a inovací souvisejících s koronavirem
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 600 milionů EUR na podporu aerolinek Finnair
 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zveřejnilo pokyny pro členské státy stran dohledu nad rozvojem COVID-19 v zařízeních pro dlouhodobou péči

 • V Úředním věstníku Evropské unie byla vydána Sdělení komise k obnovení služeb cestovního ruchu; k obnově dopravních služeb; a k obnově volného pohybu
 • Evropský parlament schválil usnesení o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím v souvislosti s koronavirovou krizí
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb s ohledem na koronavirovou krizi
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol s ohledem na koronavirovou krizi
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o poskytnutí flexibility při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s koronavirovou krizí
 • Evropský parlament přijal čtvrtý železniční balíček týkající se prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 18,5 miliard EUR s cílem zajistit pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 500 milionů EUR s cílem zajistit podporu mezinárodně aktivním belgickým společnostem
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory v podobě systému záruk ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů během koronavirové krize
 • V souvislosti s koronavirovou krizí klesl HDP v Evropské Unii v prvním čtvrtletí roku 2020 o 3,3 %, zaměstnanost klesla o 0,2 %
 • V souvislosti s koronavirovou krizí propadl export eurozóny v březnu 2020 meziročně o 6,2 %

 

 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo vydáno doporučení Komise o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušení cesty
 • Evropská Unie poskytne podporu zemím Afrického rohu ve výši 105,5 milionu EUR s cílem pomoci oblasti během koronavirové krize

 

 • Evropská komise přijala balíček týkající se cestovního ruchu a dopravy na období od roku 2020
 • Evropská komise připravuje Plán na obnovu Evropské Unie v rámci Víceletého finančního rámce, podpora bude určena členským státům i soukromým investicím
 • Evropský parlament přijal usnesení týkající se vypracování pohotovostního plánu Víceletého finančního rámce EU
 • Průmyslová výroba v Evropské Unii propadla v březnu kvůli koronavirové krizi o 10,4%

 

 • Evropská organizace zastupující výrobce a zpracovatele potravin a nápojů zveřejnila společné stanovisko vyzývající k zavedení podpůrných opatření pro odvětví pohostinství a cestovního ruchu
 • Evropská komise přispěje na financování výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem částkou 72 milionů EUR
 • Evropská komise schválila maltské schéma státní podpory ve výši 11,5 milionu EUR s cílem podpořit vývoj produktů souvisejících s koronavirem
 • Evropská komise schválila lotyšské schéma státní podpory ve výši 1,5 milionu EUR na podporu zemědělských podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila chorvatské schéma státní podpory ve výši 322 milionů EUR s cílem pomoci mikro, malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 25 milionů EUR na podporu výzkumu a vývoje produktů souvisejících s koronavirem

 • Německo připravuje podpůrný balíček pro národní železniční podnik Deutsche Bahn, podpora by v první fázi mohla dosahovat výše až 4,5 miliardy EUR
 • Evropská komise navrhla odklad vstupu pravidel DPH z elektronického obchodu a částí směrnice o správní spolupráci v oblasti daní v platnost v souvislosti s pandemií koronaviru
 • Evropská komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k revizi Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 450 milionů EUR na podporu podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila řecké schéma státní podpory ve výši 500 milionů EUR na podporu osob samostatně výdělečně činných
 • Evropská komise schválila britské schéma státní podpory ve výši přes 10 miliard EUR na podporu osob samostatně výdělečně činných a společníků osobních společností
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory s cílem pomoci malým a středním podnikům postiženým koronavirem, jejichž aktivity souvisejí s exportem

 

 • Euroskupina se dohodla na standardizovaných podmínkách Krizové pomoci během pandemie koronaviru dostupné členským státům eurozóny
 • Velvyslanci členských států schválili návrh týkající se podpůrných opatření pro sektor dopravy
 • Evropská komise vyzvala členské státy k prodloužení platnosti omezení vztahujících se na cesty do Evropské Unie, které nejsou nezbytně nutné, do 15/06/2020

 • Evropská komise připravuje balíček opatření týkající se turismu, dopravy a správy hranic; balíček by měl být předložen dne 13/05/2020
 • Evropská komise předložila vodítka s cílem pomoci členským státům zrychlit proces uznávání odborných kvalifikací zdravotnických pracovníků
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 7,3 milionu EUR s cílem podpořit výzkum a vývoj související s koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 314 milionů EUR s cílem pomoci malým a středním zemědělsko-potravinářským podnikům během koronavirové krize
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 40 milionů EUR na pomoc zemědělských podniků a rybářství

 

 • Evropská komise zveřejnila jarní hospodářskou prognózu pro rok 2020, očekává rekordní recesi v důsledku koronavirové krize
 • Podle Evropského statistického úřadu došlo během března 2020 v souvislosti s koronavirovou krizí k propadu maloobchodu o 11,2 %

 

 • Rada Evropské Unie schválila návrh balíčku pomoci sousedním zemím ve výši 3 miliardy EUR předložený Evropskou Komisí dne 22/04/2020
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 5,2 miliardy EUR na pomoc velkých podniků zaměřených na export
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 296 milionů EUR na podporu začínajících podniků během koronavirové krize
 • Evropská komise schválila řecké schéma státní podpory ve výši 10 milionů EUR s cílem pomoci sektoru květin
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 250 milionů EUR na podporu začínajících podniků a malých a středních podniků postižených koronavirovou krizí

 

 • Evropská komise zveřejnila výroční zprávu týkající se opatření Evropské Unie na ochranu obchodu, opatření přijatá Unií jsou podle zprávy účinná při omezování nekalých mezinárodních obchodních praktik
 • V rámci Globální reakce na koronavirus se podařilo zajistit 7,4 miliardy EUR, Evropská Komise přispěla částkou 1,4 miliardy EUR
 • Tržní opatření na podporu zemědělsko-potravinářského trhu byla zveřejněna v Úředním věstníku
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 30 milionů EUR na podporu malých a středních zemědělských podniků
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši až 7 miliard EUR na podporu letecké společnosti Air France

 

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667