default_mobilelogo
 • Evropská komise z důvodu koronavirové krize posílí Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má napomoci přechodu k udržitelnému hospodářství
 • Evropská komise navrhla úvěrový nástroj pro veřejný sektor s cílem podporovat zelené investice
 • Evropská komise zpřístupní facilitu na podporu a oživení evropské ekonomiky ve výši 560 miliard EUR
 • Evropská komise navrhla nový program veřejného zdraví EU4HEALTH ve výši 9,4 miliardy EUR
 • Evropská komise představila iniciativu REACT-EU s cílem pomoci při oživení pro soudržnost Evropy
 • Evropská komise informovala o zahájení nové kampaně s podporou organizace Global Citizen realizované v rámci Globální reakce na koronavirus
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 600 milionů EUR na podporu námořních společností postižených koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila holandské schéma státní podpory ve výši 713 milionů EUR na podporu malých a středních podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 32 milionů EUR na podporu společností působících v sektoru médií
 • Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch vyzval k posílení akcí i finanční podpory v rámci balíčku Evropské komise pro dopravu a cestovní ruch

 

 • Evropská komise předložila návrh finančního Plánu obnovy a víceletého rozpočtu Evropské Unie, na obnovu by mělo být alokováno 750 miliard EUR
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 71 milionů EUR na podporu společnosti Novares zaměřující se na výrobu komponentů pro automobilový průmysl
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se provozování leteckých služeb či opatření v sektoru dopravy

 

 • Evropská komise schválila litevské schéma státní podpory ve výši 1 miliardy EUR na podporu středním a velkým podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů pomohla k zablokování milionů zavádějících reklam nabízejících převážně ochranné prostředky proti koronaviru

 

 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 9 miliard EUR s cílem pomoci ekonomice postižené koronavirem
 • Rakousko, Dánsko, Nizozemí a Švédsko představily alternativní návrh evropského fondu obnovy
 • Rada Evropské Unie přijala dočasnou změnu pravidel leteckých služeb na podporu leteckých společností a čtvrtý železniční balíček
 • Evropská komise schválila rakouské schéma státní podpory ve výši 8 miliard EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 2,2 miliardy EUR na podporu velkých podniků postižených koronavirovou krizí

 

Náš kolega z advokátní kanceláře JUDr. Jan Kozubek publikoval v časopise Heritage (vydání 1/ 2020). Jeho celoživotní vášní je umění, a právě o něm se rozepsal v článku Aukční síně a prodej umění v České republice.

 

 

 

 

 • Rada Evropské Unie přijala opatření pro sektor dopravy týkající se licencí a přístavních služeb
 • Rada Evropské Unie přijala balíček pomoci v hodnotě 3 miliard EUR, pomoc je určená na podporu partnerských zemí evropského sousedství
 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno Nařízení týkající se evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti
 • Evropská komise předložila doporučení členským státům pro koordinovanou reakci na koronavirovou pandemii
 • Evropská komise poskytne v rámci Globální reakce na koronavirus dalších 50 milionů na humanitární pomoc
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 70 milionů EUR na podporu zemědělských podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila prodloužení dánského schématu státní podpory s cílem zajistit kompenzace za zrušené veřejné akce
 • Evropská komise schválila dodatek k litevskému schématu státní podpory určenému na pomoc společnostem postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila rakouské schéma státní podpory ve výši 84 milionů EUR s cílem podpořit výzkum a vývoj a testování a produkci produktů souvisejících s koronavirem
 • Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 99 milionů EUR na podporu zemědělsko-potravinářského sektoru a akvakultury

 

 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 903 milionů EUR na podporu trhu pojištění obchodních úvěrů
 • Německo a Francie navrhují zavedení Evropského programu obnovy ve výši 500 miliard EUR pro vypořádání se s následky pandemie koronaviru
 • Rada Evropské Unie přijala nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci
 • Evropská komise vyčlenila dalších 122 milionů EUR na podporu výzkumu a inovací souvisejících s koronavirem
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 600 milionů EUR na podporu aerolinek Finnair
 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zveřejnilo pokyny pro členské státy stran dohledu nad rozvojem COVID-19 v zařízeních pro dlouhodobou péči

 • V Úředním věstníku Evropské unie byla vydána Sdělení komise k obnovení služeb cestovního ruchu; k obnově dopravních služeb; a k obnově volného pohybu
 • Evropský parlament schválil usnesení o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím v souvislosti s koronavirovou krizí
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb s ohledem na koronavirovou krizi
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol s ohledem na koronavirovou krizi
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o poskytnutí flexibility při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s koronavirovou krizí
 • Evropský parlament přijal čtvrtý železniční balíček týkající se prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 18,5 miliard EUR s cílem zajistit pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 500 milionů EUR s cílem zajistit podporu mezinárodně aktivním belgickým společnostem
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory v podobě systému záruk ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů během koronavirové krize
 • V souvislosti s koronavirovou krizí klesl HDP v Evropské Unii v prvním čtvrtletí roku 2020 o 3,3 %, zaměstnanost klesla o 0,2 %
 • V souvislosti s koronavirovou krizí propadl export eurozóny v březnu 2020 meziročně o 6,2 %

 

 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo vydáno doporučení Komise o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušení cesty
 • Evropská Unie poskytne podporu zemím Afrického rohu ve výši 105,5 milionu EUR s cílem pomoci oblasti během koronavirové krize

 

 • Evropská komise přijala balíček týkající se cestovního ruchu a dopravy na období od roku 2020
 • Evropská komise připravuje Plán na obnovu Evropské Unie v rámci Víceletého finančního rámce, podpora bude určena členským státům i soukromým investicím
 • Evropský parlament přijal usnesení týkající se vypracování pohotovostního plánu Víceletého finančního rámce EU
 • Průmyslová výroba v Evropské Unii propadla v březnu kvůli koronavirové krizi o 10,4%

 

 • Evropská organizace zastupující výrobce a zpracovatele potravin a nápojů zveřejnila společné stanovisko vyzývající k zavedení podpůrných opatření pro odvětví pohostinství a cestovního ruchu
 • Evropská komise přispěje na financování výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem částkou 72 milionů EUR
 • Evropská komise schválila maltské schéma státní podpory ve výši 11,5 milionu EUR s cílem podpořit vývoj produktů souvisejících s koronavirem
 • Evropská komise schválila lotyšské schéma státní podpory ve výši 1,5 milionu EUR na podporu zemědělských podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila chorvatské schéma státní podpory ve výši 322 milionů EUR s cílem pomoci mikro, malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 25 milionů EUR na podporu výzkumu a vývoje produktů souvisejících s koronavirem

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers