default_mobilelogo

Jan Fischer a Lukáš a Petra Pospíšilovi, přední sólisté PKF Prague Philharmonia, uskutečnili koncert v kostele svatého Michaela archanděla ve Vernéřovicích na Broumovsku. V tomto překrásném kostele, pravděpodobně vybudovaném dle projektu jednoho že žáků stavitele Dietzenhofera, který se snaží místní nadšenci s pomocí farnosti zachránit, zazněly překrásné skladby Beethovena, Bacha, Ravela a Mozarta.

 • Objem maloobchodního prodeje v Evropské Unii v dubnu 2020 klesl o 11,1 %
 • Evropská komise poskytne 300 milionů EUR Alianci pro vakcíny
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 36,2 milionu EUR na podporu malých a středních podniků zaměřených na primární zemědělskou produkci
 • Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 250 milionů EUR na podporu mikro a malých podniků postižených koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 200 milionů EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a produkce produktů souvisejících s koronavirem

 

 • Míra nezaměstnanosti v Evropské Unii mezi březnem a dubnem 2020 vzrostla, aktuálně dosahuje 6,6 %
 • Evropská komise zahájila druhou fázi konzultací ke spravedlivé minimální mzdě v Evropské Unii
 • Evropská komise navrhla posílit rozpočet Unie pro rok 2020 o 11,5 miliardy EUR s cílem zajistit prostředky na obnovu ekonomiky
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 184 milionů EUR s cílem poskytnout kompenzace nájemného podnikům postiženým koronavirem
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech

 

 • Evropská komise navrhla posílit mechanismus civilní ochrany Unie a rescEU s cílem zajistit nástroje pro reakci na výskyt krizových situací
 • Evropská komise navrhla posílení rozpočtu na vnější aktivity o 15,5 miliardy EUR s cílem podpořit partnerské země v boji proti koronaviru
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 97 milionů EUR na kompenzace cestovním kancelářím za zrušení cest v důsledku koronavirové krize
 • Evropská komise schválila lucemburské schéma státní podpory ve výši 260 milionů EUR na podporu společností postižených koronavirem
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech včetně Slovenska

 

 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno stanovisko Evropské centrální banky ke změnám obezřetnostního rámce Unie v reakci na koronavirovou krizi
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 120 milionů EUR na zajištění kompenzací pro restaurace
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 12 milionů EUR na pomoc zemědělským podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila estonské schéma státní podpory ve výši 4 miliony EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila lotyšské schéma státní podpory ve výši 800.000 EUR na podporu provozovatelů souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 1,6 miliardy EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí

 

 • Evropská komise z důvodu koronavirové krize posílí Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má napomoci přechodu k udržitelnému hospodářství
 • Evropská komise navrhla úvěrový nástroj pro veřejný sektor s cílem podporovat zelené investice
 • Evropská komise zpřístupní facilitu na podporu a oživení evropské ekonomiky ve výši 560 miliard EUR
 • Evropská komise navrhla nový program veřejného zdraví EU4HEALTH ve výši 9,4 miliardy EUR
 • Evropská komise představila iniciativu REACT-EU s cílem pomoci při oživení pro soudržnost Evropy
 • Evropská komise informovala o zahájení nové kampaně s podporou organizace Global Citizen realizované v rámci Globální reakce na koronavirus
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 600 milionů EUR na podporu námořních společností postižených koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila holandské schéma státní podpory ve výši 713 milionů EUR na podporu malých a středních podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 32 milionů EUR na podporu společností působících v sektoru médií
 • Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch vyzval k posílení akcí i finanční podpory v rámci balíčku Evropské komise pro dopravu a cestovní ruch

 

 • Evropská komise předložila návrh finančního Plánu obnovy a víceletého rozpočtu Evropské Unie, na obnovu by mělo být alokováno 750 miliard EUR
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 71 milionů EUR na podporu společnosti Novares zaměřující se na výrobu komponentů pro automobilový průmysl
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se provozování leteckých služeb či opatření v sektoru dopravy

 

 • Evropská komise schválila litevské schéma státní podpory ve výši 1 miliardy EUR na podporu středním a velkým podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů pomohla k zablokování milionů zavádějících reklam nabízejících převážně ochranné prostředky proti koronaviru

 

 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 9 miliard EUR s cílem pomoci ekonomice postižené koronavirem
 • Rakousko, Dánsko, Nizozemí a Švédsko představily alternativní návrh evropského fondu obnovy
 • Rada Evropské Unie přijala dočasnou změnu pravidel leteckých služeb na podporu leteckých společností a čtvrtý železniční balíček
 • Evropská komise schválila rakouské schéma státní podpory ve výši 8 miliard EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 2,2 miliardy EUR na podporu velkých podniků postižených koronavirovou krizí

 

Náš kolega z advokátní kanceláře JUDr. Jan Kozubek publikoval v časopise Heritage (vydání 1/ 2020). Jeho celoživotní vášní je umění, a právě o něm se rozepsal v článku Aukční síně a prodej umění v České republice.

 

 

 

 

 • Rada Evropské Unie přijala opatření pro sektor dopravy týkající se licencí a přístavních služeb
 • Rada Evropské Unie přijala balíček pomoci v hodnotě 3 miliard EUR, pomoc je určená na podporu partnerských zemí evropského sousedství
 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno Nařízení týkající se evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti
 • Evropská komise předložila doporučení členským státům pro koordinovanou reakci na koronavirovou pandemii
 • Evropská komise poskytne v rámci Globální reakce na koronavirus dalších 50 milionů na humanitární pomoc
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 70 milionů EUR na podporu zemědělských podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila prodloužení dánského schématu státní podpory s cílem zajistit kompenzace za zrušené veřejné akce
 • Evropská komise schválila dodatek k litevskému schématu státní podpory určenému na pomoc společnostem postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila rakouské schéma státní podpory ve výši 84 milionů EUR s cílem podpořit výzkum a vývoj a testování a produkci produktů souvisejících s koronavirem
 • Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 99 milionů EUR na podporu zemědělsko-potravinářského sektoru a akvakultury

 

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667