default_mobilelogo
 • Průmyslová produkce v Evropské Unii v dubnu 2020 oproti březnu 2020 propadla o 17,3 %
 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno Rozhodnutí Rady týkající se referenčního období pro měření růstu emisí CO2, s cílem zohlednit důsledky pandemie COVID-19
 • Evropská komise vydala prohlášení ke konzultaci s členskými státy ohledně návrhu na rozšíření dočasného rámce státní podpory s cílem posílit pomoc mikropodnikům, malým podnikům a startupům

 

 • Evropská komise navrhuje částečné a postupné rušení cestovních omezení na základě koordinovaného přístupu
 • Evropská investiční banka poskytne až 100 milionů EUR na vývoj a výrobu vakcín proti COVID-19
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 1,65 miliardy EUR na podporu podnikům všech velikostí
 • Evropská komise schválila švédské schéma státní podpory ve výši 3,7 miliardy EUR na podporu podniků postižených koronavirem

 

 • Evropská komise informovala o posílení boje proti dezinformacím o koronaviru
 • Evropská komise schválila portugalské schéma státní podpory ve výši 1,2 miliardy EUR na podporu portugalské letecké společnosti TAP
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 286 milionů EUR na rekapitalizaci letecké společnosti Finnair
 • Evropská komise schválila kyperské schéma státní podpory ve výši 33 milionů EUR, které umožní odklad platby DPH společnostem postiženým koronavirem

 

 • V prvním čtvrtletí roku 2020 propadlo HDP v Evropské Unii o 3,2 %, zaměstnanost o 0,1%
 • Rada přijala změny základních hodnot systému kompenzace a snižování uhlíku v mezinárodním letectví v souvislosti s koronavirem
 • Rada přijala závěry o utváření digitální budoucnosti Evropy, které se zabývají širokou škálou otázek souvisejících s prováděním digitální strategie EU
 • Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 155 milionů EUR na podporu ekonomiky během koronavirové krize
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna informace o neuplatnění určitých ustanovení Německem

 

 • Rada schválila návrh balíčku na pomoc v souvislosti s koronavirovou krizí v rámci Globální reakce na koronavirus ve výši 36 miliard EUR
 • Evropská Unie poskytne inovativním podnikům 314 milionů EUR na boj proti koronaviru a na podporu oživení
 • Evropská komise schválila litevské schéma státní podpory ve výši 30,5 milionu EUR na podporu chovatelů skotu a producentů mléka
 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno stanovisko Evropské centrální banky k návrhu nařízení o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti

 

 • V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se odkladu použitelnosti některých opatření v souvislosti s koronavirovou krizí a neuplatnění určitých ustanovení v členských státech
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 5 miliard EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a výroby produktů souvisejících s koronavirem

 

Jan Fischer a Lukáš a Petra Pospíšilovi, přední sólisté PKF Prague Philharmonia, uskutečnili koncert v kostele svatého Michaela archanděla ve Vernéřovicích na Broumovsku. V tomto překrásném kostele, pravděpodobně vybudovaném dle projektu jednoho že žáků stavitele Dietzenhofera, který se snaží místní nadšenci s pomocí farnosti zachránit, zazněly překrásné skladby Beethovena, Bacha, Ravela a Mozarta.

 • Objem maloobchodního prodeje v Evropské Unii v dubnu 2020 klesl o 11,1 %
 • Evropská komise poskytne 300 milionů EUR Alianci pro vakcíny
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 36,2 milionu EUR na podporu malých a středních podniků zaměřených na primární zemědělskou produkci
 • Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 250 milionů EUR na podporu mikro a malých podniků postižených koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 200 milionů EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a produkce produktů souvisejících s koronavirem

 

 • Míra nezaměstnanosti v Evropské Unii mezi březnem a dubnem 2020 vzrostla, aktuálně dosahuje 6,6 %
 • Evropská komise zahájila druhou fázi konzultací ke spravedlivé minimální mzdě v Evropské Unii
 • Evropská komise navrhla posílit rozpočet Unie pro rok 2020 o 11,5 miliardy EUR s cílem zajistit prostředky na obnovu ekonomiky
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 184 milionů EUR s cílem poskytnout kompenzace nájemného podnikům postiženým koronavirem
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech

 

 • Evropská komise navrhla posílit mechanismus civilní ochrany Unie a rescEU s cílem zajistit nástroje pro reakci na výskyt krizových situací
 • Evropská komise navrhla posílení rozpočtu na vnější aktivity o 15,5 miliardy EUR s cílem podpořit partnerské země v boji proti koronaviru
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 97 milionů EUR na kompenzace cestovním kancelářím za zrušení cest v důsledku koronavirové krize
 • Evropská komise schválila lucemburské schéma státní podpory ve výši 260 milionů EUR na podporu společností postižených koronavirem
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech včetně Slovenska

 

 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno stanovisko Evropské centrální banky ke změnám obezřetnostního rámce Unie v reakci na koronavirovou krizi
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 120 milionů EUR na zajištění kompenzací pro restaurace
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 12 milionů EUR na pomoc zemědělským podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila estonské schéma státní podpory ve výši 4 miliony EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila lotyšské schéma státní podpory ve výši 800.000 EUR na podporu provozovatelů souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 1,6 miliardy EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí

 

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers