Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D.

advokát

(+420) 731 609 514

(+420) 224 900 020

strelecek@becker-poliakoff.cz

Profesní zkušenosti

Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a University of Cambridge. V průběhu svých studií absolvoval půlroční pobyt na Université du Luxembourg a na Max Planck Institute for Procedural Law v Lucemburku.

Tomáš před nástupem do advokátní kanceláře Becker & Poliakoff, s.r.o. získal praxi v jedné z renomovaných mezinárodních advokátních kanceláří a na Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

V rámci svého působení v advokátní kanceláři se věnuje především občanskému, obchodnímu a správnímu právu. Klientům kanceláře poskytuje poradenství v transakcích (příprava smluvní dokumentace) stejně jako je zastupuje v soudních a správních řízeních.

Mimo působení v právní praxi se Tomáš dlouhodobě věnuje rovněž pedagogické, vědecké a publikační činnosti.

Hovoří plynně anglicky a francouzsky.