JUDr. Jan Kozubek

advokát, prokurista

(+420) 224 900 000

kozubek@becker-poliakoff.cz

Profesní zkušenosti

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1973, advokátem od roku 1996 (komerčním právníkem od 1994), u firmy Becker a Poliakoff od roku 1994, partnerem advokátní kanceláře Becker a Poliakoff, s.r.o. od jejího založení v roce 1996 do r. 2011. V předchozích létech působil převážně v mezinárodně právním odboru Ministerstva zahraničních věcí, kde se zabýval v různých obdobích mezinárodním právem veřejným, soukromým i obchodním. V letech 1993-1994 studoval na Asserově institutu pro mezinárodní a komunitární právo v Nizozemí. Má letité mezinárodní zkušenosti, včetně negociačních, z nejrůznějších právních oblastí dvoustranné i multilaterální diplomacie. V současné době se zaměřuje na právo pracovní (včetně zaměstnanosti a kolektivního vyjednávání), právo sázkových her, obchodní, občanské,mezinárodní a právo uměleckých předmětů (art law). Je členem České společnosti pro mezinárodní právo.