Sporná agenda (Soudní a arbitrážní řízení, vymáhání pohledávek)

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se jak vnitrostátních sporů, tak mezinárodních arbitráží včetně problematiky správního soudnictví a daňového řízení. Jsme připraveni zastupovat klienta a poskytnout mu veškerou odbornou podporu během všech stádií řízení, tj. od počáteční analýzy situace klienta a naplánovaní vhodné procesní strategie, až po řízení před odvolacími nebo dovolacími soudy. Naše praxe v této oblasti zahrnuje rovněž zastupování klientů v řízení před různými správními úřady nebo regulatorními orgány v oblasti hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.