Právo hospodářské soutěže

Se znalostí rozhodovací praxe a postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů poskytujeme:

  • právní poradenství všem účastníkům trhu ve vztahu k dohodám narušujícím soutěž, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů
  • konzultace ohledně sporných otázek chování na trhu a obchodní politiky (klienta či jeho konkurence),
  • zastupování a poskytování právního poradenství v řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • pomoc s přípravou podkladů pro řízení vedená Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, sepis podnětů a návrhů na zahájení správního řízení, sepis opravných prostředků
  • zastupování a poskytování právního poradenství ve správním soudnictví v soutěžních věcech – přezkum rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ochrana proti nečinnosti a ochrana před nezákonným zásahem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • sepis správních žalob, kasačních stížností, návrhů na přiznání odkladného účinku žalobě/kasační stížnosti atd.
  • zastupování v soudních sporech o náhradu škody způsobené porušením soutěžních pravidel