Právo hazardních her

V oblasti práva hazardních her pomáháme klientům se orientovat v současné právní úpravě a jejím výkladu ze strany správních orgánů. Naše služby v tomto oboru práva zahrnují  zejména:

  • zakládání společností provozující hazardní hry
  • obstarávání  nezbytných povolení k provozování těchto her a jejich obnovování
  • zpracování právních rozborů a stanovisek k problematice hazardních her
  • přípravu pravidel marketingových soutěží a akcí
  • komplexní poradenství ohledně provozování hazardních her, zejména kasin
  • zpracováváme dopady připravovaných legislativních změn zákona o hazardních hrách na podnikání na tomto úseku
  • poradenství ohledně povinností provozovatelů hazardních her v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. AML opatření)