Právo EU

V rámci práva Evropské unie disponujeme dokonalou znalostí právních předpisů týkajících se vnitřního trhu EU, včetně rozhodovací praxe soudních institucí EU, což našim klientům umožňuje rozvíjet své podnikatelské aktivity na území celé EU. Úzce spolupracujeme s poradenskou společností BXL Consulting s.r.o. působící v Bruselu, díky čemuž jsme schopni oslovovat přímo instituce jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých členských států. V rámci rozsáhlé problematiky práva EU poskytujeme právní podporu v širokém okruhu oblastí, zejména pak v níže uvedených oblastech:

  • právo životního prostředí
  • hospodářské soutěž
  • veřejná podpora
  • provozování loterií a sázek
  • ochrana spotřebitele
  • uznání a výkon rozhodnutí v rámci EU
  • evropské mezinárodní právo soukromé