Pracovní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v pracovním právu a s ním související oblasti  (jako zaměstnanost, kolektivní vyjednávání, personalistika, problematika odborových organizací, sociální zabezpečení a pojištění související s pracovním poměrem).  Poskytujeme právní pomoc jak zaměstnavatelům při výběru optimalizovaného řešení zaměstnávání osob a všech s tím spojených pracovněprávních otázek, tak zaměstnancům při řešení různých životních pracovněprávních situací. Naše právní praxe v této oblasti zahrnuje rovněž zastupování při vyjednávání s odbory nebo hájení zájmů klientů  před různými úřady. Samozřejmostí je individuální, profesionální a diskrétní přístup. Součástí našich právních služeb v této oblasti je příprava všech pracovněprávních dokumentů, zastupování stran v pracovněprávním soudním sporu, jakož i zastupování klienta při jednáních s protistranou.