Ochrana spotřebitele

Na poli spotřebitelského práva se orientujeme zejména na:

  • právní poradenství klientům, jejichž koncovými zákazníky jsou právě spotřebitelé
  • příprava všeobecných obchodních podmínek
  • přípravu distančních a formulářových smluv
  • poradenství v oblasti reklamací, včetně přípravy reklamačních řádů
  • asistujeme v rámci specifické úpravy odpovědnosti za škodu v oblasti spotřebitelského práva