Ochrana osobních údajů

V oblasti ochrany osobních údajů pro klienty zabezpečujeme veškerou dokumentaci včetně jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Jedná se o agendu související se shromažďováním osobních údajů pro marketingové účely nebo v souvislosti s ochranou majetku (kamerové systémy), přesahy práva ochrany osobních údajů do jiných odvětví (právo pracovní nebo právo ochrany osobnosti).