Energetika

Na základě rozsáhlé zkušenosti a našeho know-how zahrnující zejména poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie (zejm. solární a větrné elektrárny, bioplynové stanice a kogenerační jednotky), v oblasti dobývání a zpracování nerostných zdrojů a v oblasti řízení před Energetickým regulačním úřadem poskytujeme:

  • právní poradenství v oblasti energetické regulace, akvizice či výstavby energetických zdrojů
  • komplexní právní služby, které zohledňují specifika podnikání v energetice
  • konzultace týkající se optimalizace daňové a majetkové struktury subjektů podnikajících v energetice