Mgr. Michaela Profousová

advokát

(+420) 731 609 532

(+420) 224 900 015

profousova@becker-poliakoff.cz

Profesní zkušenosti

Absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Do advokátní kanceláře Becker & Poliakoff, s.r.o. nastoupila v září 2012 jako studentka, od října 2013 zde působila jako koncipientka, nyní jako advokátka. V rámci své praxe se věnuje obecnému občanskému a obchodnímu právu, zejména pak rodinnému právu, ochranným známkám, smluvní agendě a vymáhání pohledávek, včetně zastupování klientů v soudních a insolvenčních řízeních.