default_mobilelogo
 • Evropská komise obdržela první předběžnou žádost o podporu z Fondu solidarity EU pro mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, o pomoc žádá Itálie
 • Evropská komise schválila německé schéma státní podpory ve výši 550 milionů EUR s cílem odškodnit leteckou společnost Condor vzhledem k negativním dopadům pandemie koronaviru
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 4 milionů EUR na podporu výzkumných projektů
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 16,6 miliardy EUR na podporu podniků postižených koronavirem

 

Ode dne 27. dubna 2020 je na základě usnesení vlády č.  443 povolen vstup cizinců, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt. Tento vstup není vázán na žádný důvod. Takové osoby by měly při vstupu předložit potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem (test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, nikoliv starší než 4 dny, test si zajišťuje osoba na vlastní náklady). Na stránkách MV je zpřístupněn formulář o potvrzení absolvování testu https://www.mvcr.cz/clanek/uprava-podminek-pro-vstup-osob-na-uzemi-cr.aspx

Další nutné doklady: občanský průkaz/ pas, potvrzení absolvování testu, potvrzení o přechodném nebo trvalém pobytu.

Přijetí nových usnesení vlády. V návaznosti na zrušení čtyř mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (aktuální mimořádná opatření ze dne 17. 4. zakazující prodej, ze dne 15. 4. zakazující volný pohyb, a původní mimořádná opatření ze dne 26. 3. zakazující prodej a ze dne 23. 3. zakazující volný pohyb) s účinností k 27. 4. 2020 rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, byla vládou ČR přijata téhož dne usnesení reagující na vzniklou situaci, která již vyšla ve Sbírce zákonů. Vláda ČR však nenahradila zrušená opatření usneseními s totožným režimem, když zejména za opatření ze dne 15. 4. zakazující volný pohyb nepřijala žádnou náhradu. Pokud jde o aktuální mimořádné opatření ze dne 17. 4. zakazující volný prodej, vláda ČR na přechodnou dobu od 24. 4. do 27. 4. vydala usnesení o zákazu prodeje (usnesení č. 196/2020 Sb.), kde od 27. 4. pak platí již nový režim podle dalšího usnesení vlády ČR (usnesení č. 195/2020 Sb.). Uvedená usnesení reflektují rychlejší uvolňování opatření vládou ČR. Vláda ČR dále přijala usnesení dále zmírňující stávající režim (usnesení č. 194/2020 Sb., omezující pobyt na veřejnosti s účinností od 24. 4., usnesení č. 193/2020 Sb. omezující vstup, resp. pobyt, na území ČR s účinností od 27. dubna). Uvedená usnesení stanoví nové možnosti pro vstup cizinců do ČR a zavádí možnost nahrazení povinné karantény po vstupu do ČR předložením potvrzení o provedení testu na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem a rovněž již neobsahuje zákaz vycestování z území ČR. Dalším takovým je usnesení č. 197/2020 Sb. upravující režim uvolňování škol s účinností od 27. dubna. S ohledem na další očekávaná zmírnění se neočekává, že by bylo přijato usnesení vlády nahrazující opatření o zákazu pohybu zrušené soudem ve stejném rozsahu.

 

 • Zrušení mimořádných opatření soudem
 • Volný pohyb osob
 • Vstup na území ČR
 • Vycestování za hranice ČR
 • Uvolňování opatření
 • Zákaz výpovědi z bytu
 • Zákaz výpovědi z nájmu podnikatelům
 • Prodloužení tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ
 • Antivirus

 

 • Evropská Rada jednala o rozpočtových možnostech Evropské Unie v souvislosti s řešením koronavirové krize
 • Evropská Unie a dalších 21 členů Světové obchodní organizace se zavázali zajistit otevřený a předvídatelný obchod se zemědělsko-potravinářskými komoditami během koronavirové krize
 • Evropská komise varovala před protekcionismem členských států v případě zemědělsko-potravinářské produkce
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 7,8 miliardy EUR s cílem pomoci podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila bulharské schéma státní podpory ve výši 150 milionů EUR na podporu malých a středních podniků
 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno rozhodnutí Rady o prodloužení použitelnosti dočasné odchylky od jednacího řádu Rady vzhledem k cestovním obtížím způsobeným pandemií COVID-19 v Unii

 

 Přiloženým rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020 byla zrušena čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k 27. dubnu 2020 vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru. Z tohoto rozsudku mimo jiné vyplývá:

 

Jako předseda správní rady PKF Prague Philharmonia jsem měl možnost navštívit zkoušku našeho orchestru na plánovaný koncert v Rudolfinu, který bude živě streamován na www.mall.tv dne 28. dubna 2020 ve 20:00 a budou na něm uvedeny tyto skladby: Mozart - Malá noční hudba, Martinů - Serenáda č. 2, Janáček - Suita pro smyčce.

Zákaz výpovědi z bytu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila znění návrhu zákona, který má zakázat výpověď pronajímatele nájemci bytu v rozhodné době z důvodu neplacení nájemného s tím, že se takové nezaplacené nájemné odkládá do konce roku 2020. Senát návrh vrátil s pozměňovacími návrhy spočívajícími v tom, že stát měl ručit za čtyři pětiny nájemného, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů v důsledku epidemie koronaviru. Pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty a návrh byl Poslaneckou sněmovnou dne 22. dubna 2020 schválen v původním znění.

 • Rada Evropské Unie přijala legislativní akt měnící pravidla pro využívání strukturálních fondů
 • Rada Evropské Unie přijala pravidla s cílem redukovat dopad koronaviru na sektor rybářství a akvakultury
 • Rada Evropské Unie přijala opatření na pomoc nejvíce postiženým občanům

 • Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch požaduje zavedení akčního plánu na pomoc sektoru
 • Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zdůraznil, že plán obnovy Evropské Unie musí být zelený a ambiciózní
 • Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzval k zavedení koordinované evropské strategie v oblasti zdraví
 • Výbor Evropského parlamentu pro rozvoj vyzval k zajištění pomoci rozvojovým zemím během koronaviru

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers