default_mobilelogo
  • V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se odkladu použitelnosti některých opatření v souvislosti s koronavirovou krizí a neuplatnění určitých ustanovení v členských státech
  • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 5 miliard EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a výroby produktů souvisejících s koronavirem

 

  • V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se odkladu použitelnosti některých opatření v souvislosti s koronavirovou krizí a neuplatnění určitých ustanovení v členských státech

V Úředním věstníku Evropské Unie byla dne 05/06/2020 zveřejněna nařízení, kterými se mění nařízení týkající se pravidel v oblasti civilního letectví – prováděcí nařízení (EU) 2018/1042, pokud jde o odložení použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (zde); a prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení termínu použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (zde). Zveřejněny byly rovněž informace o neuplatnění určitých ustanovení v souvislosti s rozšířením koronaviru v Řecku, Lucembursku, Rakousku, Bulharsku, Švédsku, Rumunsku, na Kypru a na Maltě (zde).

  • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 5 miliard EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a výroby produktů souvisejících s koronavirem

Evropská komise schválila dne 05/06/2020 francouzské schéma státní podpory na podporu výzkumu, vývoje, testování a výroby produktů souvisejících s koronavirem (včetně vakcín, léčiv, nemocničního a lékařského vybavení, ventilátorů, či ochranných oděvů). Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 5 miliard EUR, spolufinancováno by mohlo být ze strukturálních fondů EU. Podpora bude poskytována ve formě přímých grantů, návratných záloh a daňových výhod. Více zde.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667