default_mobilelogo
  • Objem maloobchodního prodeje v Evropské Unii v dubnu 2020 klesl o 11,1 %
  • Evropská komise poskytne 300 milionů EUR Alianci pro vakcíny
  • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 36,2 milionu EUR na podporu malých a středních podniků zaměřených na primární zemědělskou produkci
  • Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 250 milionů EUR na podporu mikro a malých podniků postižených koronavirovou krizí
  • Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 200 milionů EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a produkce produktů souvisejících s koronavirem

 

 

  • Objem maloobchodního prodeje v Evropské Unii v dubnu 2020 klesl o 11,1 %

Evropský statistický úřad EUROSTAT zveřejnil dne 04/06/2020 zprávu zaměřenou na objem maloobchodního prodeje. Ten podle výsledků Eurostatu v dubnu 2020 ve srovnání s březnem 2020 propadl v Evropské Unii o 11,1 %, v eurozóně pak o 11,4 %. V meziročním srovnání pak v dubnu 2020 došlo v Evropské Unii k propadu maloobchodního prodeje o 18 %, v rámci eurozóny pak dokonce o 19,6 %. V Evropské Unii k největšímu propadu došlo u prodeje pohonných hmot (- 25 %), nepotravinářského zboží (- 14,7 %), a potravin, nápojů a tabáku (- 5,9 %). Objem internetového prodeje ve stejném sledovaném období v Evropské Unii vzrostl o 11,9 %, v eurozóně o 10,9 %. Více zde.

 

  • Evropská komise poskytne 300 milionů EUR Alianci pro vakcíny

Evropská komise přislíbila dne 04/06/2020 v rámci globální reakce na koronavirus poskytnutí 300 milionů EUR Gavi, Alianci pro vakcíny. Tato částka bude poskytnuta Gavi, Alianci pro vakcíny v případě, že bude schválen aktualizovaný návrh rozpočtu EU pro období 2021-2027 i návrh rozpočtu nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Tato částka podle vyjádření Komise pomůže imunizovat 300 milionů dětí na světě, financovat zásoby očkovacích látek, či dodat více než 3,2 miliardy dávek očkovacích látek. Více zde.

 

  • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 36,3 milionu EUR na podporu malých a středních podniků zaměřených na primární zemědělskou produkci

Evropská komise schválila dne 04/06/2020 české schéma státní podpory s cílem pomoci malým a středním podnikům působícím v sektoru primární zemědělské produkce, které byly postiženy koronavirovou krizí. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 1 miliardy Korun (36,3 milionu EUR), podpora bude poskytována v podobě přímých grantů. Cílem schématu je pomoci těmto podnikům s nesplacenými bankovními provozními úvěry, prostřednictvím schématu bude možné pokrýt až 50 % nesplacené částky. Schéma by mělo pomoci přibližně 5.000 malých a středních podniků, mělo by jim zajistit potřebnou likviditu, a pomoci udržet jejich další činnost. Více zde.

 

  • Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 250 milionů EUR na podporu mikro a malých podniků postižených koronavirovou krizí

Evropská komise schválila dne 04/06/2020 irské schéma státní podpory určené na pomoc mikro a malým podnikům s obnovou jejich činností. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 250 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě přímých grantů ekvivalentních místní dani z komerčních nemovitostí pro rok 2019, přičemž maximální částka poskytovaná na společnost dosáhne 10.000 EUR. Schéma by mělo zajistit společnostem potřebnou likviditu, pomoci s obnovou činností i s opětovným zaměstnáním pracovníků. Více zde.

 

  • Evropská komise schválila irské schéma státní podpory ve výši 200 milionů EUR na podporu výzkumu, vývoje, testování a produkce produktů souvisejících s koronavirem

Evropská komise schválila dne 04/06/2020 irské schéma státní podpory s cílem zajistit prostředky pro výzkum, vývoj, testování a produkci produktů souvisejících s koronavirem (vakcíny, nemocniční vybavení, inovace). Nové schéma by mělo dosahovat výše až 200 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě přímých grantů a návratných záloh, zpřístupněna bude společnostem s více než 10 zaměstnanci. Více zde.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667