default_mobilelogo
  • Evropská komise navrhla posílit mechanismus civilní ochrany Unie a rescEU s cílem zajistit nástroje pro reakci na výskyt krizových situací
  • Evropská komise navrhla posílení rozpočtu na vnější aktivity o 15,5 miliardy EUR s cílem podpořit partnerské země v boji proti koronaviru
  • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 97 milionů EUR na kompenzace cestovním kancelářím za zrušení cest v důsledku koronavirové krize
  • Evropská komise schválila lucemburské schéma státní podpory ve výši 260 milionů EUR na podporu společností postižených koronavirem
  • V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech včetně Slovenska

 

 

  • Evropská komise navrhla posílit mechanismus civilní ochrany Unie a rescEU s cílem zajistit nástroje pro reakci na výskyt krizových situací

Evropská komise dne 02/06/2020 navrhla s cílem umožnit Evropské Unii reagovat rychleji v případě výskytu závažných přeshraničních krizí posílení mechanismu civilní ochrany Unie a rescEU. RescEU bude posílen o 2 miliardy EUR pro období 2021-2027, mechanismus civilní ochrany EU bude posílen o 3,1 miliardy EUR. EU tak bude umožněno přímo zajistit odpovídající záchrannou síť kapacit rescEU, pružněji využívat svůj rozpočet, aby se mohla účinněji připravit a v případech výjimečné nouze rychleji reagovat, a disponovat logistickou kapacitou pro poskytování víceúčelových leteckých služeb v případě mimořádných událostí a pro zajištění včasné přepravy a dodání pomoci. Komise rovněž navrhla výrazné navýšení svého globálního humanitárního rozpočtu o 5 miliard EUR. Více zde a zde.

 

  • Evropská komise navrhla posílení rozpočtu na vnější aktivity o 15,5 miliardy EUR s cílem podpořit partnerské země v boji proti koronaviru

Evropská komise informovala dne 02/06/2020 o návrhu na posílení rozpočtu na vnější aktivity s cílem pomoci partnerským zemím v boji proti koronaviru. Rozpočet bude navýšen o 15,5 miliard EUR, další 1 miliarda EUR bude přidána do rozpočtu Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. Více zde.

 

  • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 97 milionů EUR na kompenzace cestovním kancelářím za zrušení cest v důsledku koronavirové krize

Evropská komise schválila dne 02/06/2020 dánské schéma státní podpory na zajištění kompenzací cestovním kancelářím za cesty, které byly zrušeny v důsledku koronavirové krize. Nové schéma bude dosahovat výše až 97 milionů EUR, kompenzace ve formě přímých grantů pokrývajících až 100 % zdokumentovaných ztrát souvisejících s koronavirem bude poskytnuta Dánským fondem cestovního pojištění a bude pokrývat období od 26/01/2020 do 31/05/2020. Více zde.

 

  • Evropská komise schválila lucemburské schéma státní podpory ve výši 260 milionů EUR na podporu společností postižených koronavirem

Evropská komise schválila dne 02/06/2020 lucemburské schéma státní podpory s cílem poskytnout kompenzace společnostem postiženým koronavirovou krizí. Schéma bude dosahovat celkové výše 260 milionů EUR, rozděleno bude na dvě části – v rámci první části bude poskytována podpora v podobě přímých grantů v souhrnné výši 200 milionů EUR na pomoc společnostem všech velikostí (a to včetně hotelů, restaurací, cestovních kanceláří a dalších turistických služeb), které zaznamenaly v důsledku koronaviru ztráty alespoň 25 %; v rámci druhé části bude poskytována podpora v podobě přímých grantů v souhrnné výši 60 milionů EUR na pomoc mikropodnikům, malým a středním podnikům (včetně kadeřnictví, optik, či prádelen), které zaznamenaly v důsledku koronaviru ztráty alespoň 50 %. Více zde.

 

  • V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech včetně Slovenska

V Úředním věstníku Evropské Unie byly dne 02/06/2020 zveřejněny následující informace: Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Francií Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Nizozemskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Finskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Chorvatskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Litvou Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde); a Informace Komise o neuplatnění určitých ustanovení nařízení (EU) 2020/698 Slovenskem Rozšíření onemocnění COVID-19 (zde).

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667