default_mobilelogo

Důvěryhodnost

Léta praxe, zkušeností

Léta praxe, získané odborné a životní zkušenosti a aktivní působení na mezinárodní úrovni našim klientům dává záruku spolehlivé a důvěryhodné společnosti.

Globálnost

Spolupráce na mezinárodní úrovni

Jsme společností, která se může opřít o mezinárodní zkušenosti a která si uvědomuje důsledky zapojení se do systému globální ekonomiky. Naši klienti v nás najdou spolehlivou oporu i v této oblasti.

Solidarita

Naše podpora klientů

Naše podpora klientů by se dala vyjádřit slovem solidarita. Je naším cílem podpořit úsilí klientů o dosažení úspěchů a je naší povinností stát při nich i v době neúspěchů.

 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 903 milionů EUR na podporu trhu pojištění obchodních úvěrů
 • Německo a Francie navrhují zavedení Evropského programu obnovy ve výši 500 miliard EUR pro vypořádání se s následky pandemie koronaviru
 • Rada Evropské Unie přijala nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci
 • Evropská komise vyčlenila dalších 122 milionů EUR na podporu výzkumu a inovací souvisejících s koronavirem
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 600 milionů EUR na podporu aerolinek Finnair
 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zveřejnilo pokyny pro členské státy stran dohledu nad rozvojem COVID-19 v zařízeních pro dlouhodobou péči

 • V Úředním věstníku Evropské unie byla vydána Sdělení komise k obnovení služeb cestovního ruchu; k obnově dopravních služeb; a k obnově volného pohybu
 • Evropský parlament schválil usnesení o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o poskytnutí makrofinanční pomoci partnerským zemím v souvislosti s koronavirovou krizí
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb s ohledem na koronavirovou krizi
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a odložení některých pravidelných kontrol s ohledem na koronavirovou krizi
 • Evropský parlament přijal legislativní usnesení o poskytnutí flexibility při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s koronavirovou krizí
 • Evropský parlament přijal čtvrtý železniční balíček týkající se prodloužení lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 18,5 miliard EUR s cílem zajistit pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 500 milionů EUR s cílem zajistit podporu mezinárodně aktivním belgickým společnostem
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory v podobě systému záruk ke stabilizaci trhu pojištění obchodních úvěrů během koronavirové krize
 • V souvislosti s koronavirovou krizí klesl HDP v Evropské Unii v prvním čtvrtletí roku 2020 o 3,3 %, zaměstnanost klesla o 0,2 %
 • V souvislosti s koronavirovou krizí propadl export eurozóny v březnu 2020 meziročně o 6,2 %

 

 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo vydáno doporučení Komise o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušení cesty
 • Evropská Unie poskytne podporu zemím Afrického rohu ve výši 105,5 milionu EUR s cílem pomoci oblasti během koronavirové krize

 

 • Evropská komise přijala balíček týkající se cestovního ruchu a dopravy na období od roku 2020
 • Evropská komise připravuje Plán na obnovu Evropské Unie v rámci Víceletého finančního rámce, podpora bude určena členským státům i soukromým investicím
 • Evropský parlament přijal usnesení týkající se vypracování pohotovostního plánu Víceletého finančního rámce EU
 • Průmyslová výroba v Evropské Unii propadla v březnu kvůli koronavirové krizi o 10,4%

 

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers