default_mobilelogo

Důvěryhodnost

Léta praxe, zkušeností

Léta praxe, získané odborné a životní zkušenosti a aktivní působení na mezinárodní úrovni našim klientům dává záruku spolehlivé a důvěryhodné společnosti.

Globálnost

Spolupráce na mezinárodní úrovni

Jsme společností, která se může opřít o mezinárodní zkušenosti a která si uvědomuje důsledky zapojení se do systému globální ekonomiky. Naši klienti v nás najdou spolehlivou oporu i v této oblasti.

Solidarita

Naše podpora klientů

Naše podpora klientů by se dala vyjádřit slovem solidarita. Je naším cílem podpořit úsilí klientů o dosažení úspěchů a je naší povinností stát při nich i v době neúspěchů.

 • Evropská organizace zastupující výrobce a zpracovatele potravin a nápojů zveřejnila společné stanovisko vyzývající k zavedení podpůrných opatření pro odvětví pohostinství a cestovního ruchu
 • Evropská komise přispěje na financování výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem částkou 72 milionů EUR
 • Evropská komise schválila maltské schéma státní podpory ve výši 11,5 milionu EUR s cílem podpořit vývoj produktů souvisejících s koronavirem
 • Evropská komise schválila lotyšské schéma státní podpory ve výši 1,5 milionu EUR na podporu zemědělských podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila chorvatské schéma státní podpory ve výši 322 milionů EUR s cílem pomoci mikro, malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila belgické schéma státní podpory ve výši 25 milionů EUR na podporu výzkumu a vývoje produktů souvisejících s koronavirem

 • Německo připravuje podpůrný balíček pro národní železniční podnik Deutsche Bahn, podpora by v první fázi mohla dosahovat výše až 4,5 miliardy EUR
 • Evropská komise navrhla odklad vstupu pravidel DPH z elektronického obchodu a částí směrnice o správní spolupráci v oblasti daní v platnost v souvislosti s pandemií koronaviru
 • Evropská komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k revizi Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 450 milionů EUR na podporu podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila řecké schéma státní podpory ve výši 500 milionů EUR na podporu osob samostatně výdělečně činných
 • Evropská komise schválila britské schéma státní podpory ve výši přes 10 miliard EUR na podporu osob samostatně výdělečně činných a společníků osobních společností
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory s cílem pomoci malým a středním podnikům postiženým koronavirem, jejichž aktivity souvisejí s exportem

 

 • Euroskupina se dohodla na standardizovaných podmínkách Krizové pomoci během pandemie koronaviru dostupné členským státům eurozóny
 • Velvyslanci členských států schválili návrh týkající se podpůrných opatření pro sektor dopravy
 • Evropská komise vyzvala členské státy k prodloužení platnosti omezení vztahujících se na cesty do Evropské Unie, které nejsou nezbytně nutné, do 15/06/2020

 • Evropská komise připravuje balíček opatření týkající se turismu, dopravy a správy hranic; balíček by měl být předložen dne 13/05/2020
 • Evropská komise předložila vodítka s cílem pomoci členským státům zrychlit proces uznávání odborných kvalifikací zdravotnických pracovníků
 • Evropská komise schválila české schéma státní podpory ve výši 7,3 milionu EUR s cílem podpořit výzkum a vývoj související s koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila maďarské schéma státní podpory ve výši 314 milionů EUR s cílem pomoci malým a středním zemědělsko-potravinářským podnikům během koronavirové krize
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 40 milionů EUR na pomoc zemědělských podniků a rybářství

 

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers