default_mobilelogo

Důvěryhodnost

Léta praxe, zkušeností

Léta praxe, získané odborné a životní zkušenosti a aktivní působení na mezinárodní úrovni našim klientům dává záruku spolehlivé a důvěryhodné společnosti.

Globálnost

Spolupráce na mezinárodní úrovni

Jsme společností, která se může opřít o mezinárodní zkušenosti a která si uvědomuje důsledky zapojení se do systému globální ekonomiky. Naši klienti v nás najdou spolehlivou oporu i v této oblasti.

Solidarita

Naše podpora klientů

Naše podpora klientů by se dala vyjádřit slovem solidarita. Je naším cílem podpořit úsilí klientů o dosažení úspěchů a je naší povinností stát při nich i v době neúspěchů.

 • Evropská komise navrhla posílit mechanismus civilní ochrany Unie a rescEU s cílem zajistit nástroje pro reakci na výskyt krizových situací
 • Evropská komise navrhla posílení rozpočtu na vnější aktivity o 15,5 miliardy EUR s cílem podpořit partnerské země v boji proti koronaviru
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 97 milionů EUR na kompenzace cestovním kancelářím za zrušení cest v důsledku koronavirové krize
 • Evropská komise schválila lucemburské schéma státní podpory ve výši 260 milionů EUR na podporu společností postižených koronavirem
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byly zveřejněny informace o neuplatnění určitých ustanovení týkajících se rozšíření COVID-19 v některých členských státech včetně Slovenska

 

 • V Úředním věstníku Evropské Unie bylo zveřejněno stanovisko Evropské centrální banky ke změnám obezřetnostního rámce Unie v reakci na koronavirovou krizi
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 120 milionů EUR na zajištění kompenzací pro restaurace
 • Evropská komise schválila italské schéma státní podpory ve výši 12 milionů EUR na pomoc zemědělským podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila estonské schéma státní podpory ve výši 4 miliony EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirem
 • Evropská komise schválila lotyšské schéma státní podpory ve výši 800.000 EUR na podporu provozovatelů souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy
 • Evropská komise schválila polské schéma státní podpory ve výši 1,6 miliardy EUR na pomoc podnikům postiženým koronavirovou krizí

 

 • Evropská komise z důvodu koronavirové krize posílí Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má napomoci přechodu k udržitelnému hospodářství
 • Evropská komise navrhla úvěrový nástroj pro veřejný sektor s cílem podporovat zelené investice
 • Evropská komise zpřístupní facilitu na podporu a oživení evropské ekonomiky ve výši 560 miliard EUR
 • Evropská komise navrhla nový program veřejného zdraví EU4HEALTH ve výši 9,4 miliardy EUR
 • Evropská komise představila iniciativu REACT-EU s cílem pomoci při oživení pro soudržnost Evropy
 • Evropská komise informovala o zahájení nové kampaně s podporou organizace Global Citizen realizované v rámci Globální reakce na koronavirus
 • Evropská komise schválila finské schéma státní podpory ve výši 600 milionů EUR na podporu námořních společností postižených koronavirovou krizí
 • Evropská komise schválila holandské schéma státní podpory ve výši 713 milionů EUR na podporu malých a středních podniků postižených koronavirem
 • Evropská komise schválila dánské schéma státní podpory ve výši 32 milionů EUR na podporu společností působících v sektoru médií
 • Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch vyzval k posílení akcí i finanční podpory v rámci balíčku Evropské komise pro dopravu a cestovní ruch

 

 • Evropská komise předložila návrh finančního Plánu obnovy a víceletého rozpočtu Evropské Unie, na obnovu by mělo být alokováno 750 miliard EUR
 • Evropská komise schválila francouzské schéma státní podpory ve výši 71 milionů EUR na podporu společnosti Novares zaměřující se na výrobu komponentů pro automobilový průmysl
 • V Úředním věstníku Evropské Unie byla zveřejněna nařízení týkající se provozování leteckých služeb či opatření v sektoru dopravy

 

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667

Becker Lawyers