default_mobilelogo

COVID-19: Aktuální informace

 

Becker a Poliakoff pokračuje v nepřetržitém poskytování právních služeb

Většina našich právníků pracuje z domova nicméně naše kancelář pro Vás zůstává, za dodržení všech nezbytných hygienických opatření, otevřena i v těchto dnech. Aktuální právní informace najdete v sekci novinky.

Becker a Poliakoff keeps providing its services for you without any interruption

Most of our lawyers work remotely however our offices remain, strictly maintaining all appropriate hygienic measures, open over the coming days. Actual legal information can be found in the section News.

 

 

Vážení klienti,

 

nikdy jsme si nepředstavovali, že Vás budeme oslovovat touto formou a informovat Vás, že z důvodů opatření přijatých v souvislosti se zavedením nouzového stavu na základě nařízení vlády ČR, je provoz naší kanceláře omezen. Je to výjimečná situace, ale zcela respektujeme, že ochrana zdraví nás všech dostala nyní přednost. Stejně odpovědně přistoupilo k nastalé situaci i vedení společnosti Becker a Poliakoff v USA, kdy respektovalo doporučení americké vlády a zavedlo po dobu nezbytně nutnou práci z domova. Ke stejnému kroku jsme po zralé úvaze přistoupili i my v Praze minulý týden. Chceme Vás však ujistit, že celý tým partnerů, advokátů, koncipientů pracuje i z domova v běžném režimu. Každý z nás je dostupný tak jak jste byli zvyklí – na osobních mailech, mobilních telefonech. Ke komunikaci využíváme nejmodernější techniku a všechny dostupné aplikace, základem se stala aplikace Microsoft Teams. V kanceláři se střídají administrativní pracovníci a vždy jeden partner, je zde tedy zabezpečena i fyzická přítomnost na pracovišti v pracovních dnech a obvyklých hodinách.

 

Naše kancelář se mimo standardní službu svým klientům zapojila aktivně do pomoci institucím a orgánům, které se starají o zdravotně bezpečnostní opatření, tak i do asistence subjektům, které sledují dopady přijatých opatření na ekonomický vývoj a s tím spojené právní otázky. Zájem o věci veřejné patří mezi základní hodnoty, které naše kancelář vyznává a je nám tedy ctí, že se do těchto aktivit můžeme zapojit. Nezapomínáme však na zájmy svých klientů a zpětné vazby. Pro své klienty nyní zpracováváme novou rubriku na našich webových stránkách (které jsou nyní technicky uzpůsobovány nové formě bleskových zpráv), kde budeme přinášet průběžné informace o vývoji a kde budeme představovat právní řešení a odpovídat na nejčastější dotazy, souběžně připravujeme informaci formou newsletteru, Příspěvky na sociálních sítích si již můžete přečíst nyní. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat a požádat o pomoc a radu. Jako vždy jsme tu pro Vás. Není však nic přednějšího než zdraví. Myslíme na Vás a věříme, že se s nastalou situací vyrovnáte. Stejně tak se snažíme, aby i naši zaměstnanci a spolupracovníci byli ušetření všech komplikací. Totéž přejeme i svým kolegům z partnerských kanceláří v dalších zemích, kteří byli nuceni přistoupit ke stejným opatřením jako my, totéž přejeme všem americkým kolegům a vedení společnosti. Přejme si tedy ať nelehké období všichni zvládneme – zdravotně, lidsky, ekonomicky. Věříme, že se s Vámi opět velmi brzo shledáme osobně v běžném obchodním styku.

 

Přes veškeré nepříjemnosti a potíže, které s sebou omezení chodu kanceláře do budoucna přinese, nechceme zapomenout a ty , kteří se dnes snaží nás před virem ochránit a kteří v první linii riskují své zdraví a životy. Slibujeme, že najdeme způsob jak lékařům, sestrám, zdravotníkům, hasičům, policistům, a dalším ještě poděkovat. Úcta k práci druhých a společenská odpovědnost je také součástí kultury naší společnosti. Vám, vážení klienti, děkujeme za důvěru, přízeň a loajalitu. Společně to zvládneme.

 

Tým Becker a Poliakoff Praha

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: pyuzxei Společnost zápsana u Městského soudu v Praze, spisová značka C 155003. IČO: 25098039, DIČ: CZ25098039

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Tel: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz

Identifikátor datové schránky: fzvc3s5 Společnost zápsana u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 8889. IČO: 49619667, DIČ: CZ49619667