Becker & Poliakoff

cz eng

Hlavní menu:


Tel.: (+420) 224 900 000
klimpl@becker-poliakoff.cz

JUDr. Martin Klimpl

managing partner, advokát

Profesní zkušenosti

Absolvent Právnické fakulty University Karlovy Praha. Po ukončení studií působil  na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a zastával funkci tajemníka náměstka ministra. Absolvoval řadu studijních pobytů v zahraničí (např. Hoover Institute - Stanford University, Clingendael Institute, atd.), jako člen oficiálních vládních delegací se zúčastnil mnoha zahraničních jednání.  Od roku 1993 působí jako řídící partner pražské kanceláře Becker a Poliakoff, s.r.o. Zaměřuje se na obchodní a veřejné právo. Ve společnosti Becker a Poliakoff, s.r.o. je dále zodpovědný za vztahovou agendu a styk s veřejným sektorem. V rámci kanceláře zabezpečuje rovněž koordinaci spolupráce s Becker a Poliakoff Consulting, a.s. (strategické poradenství) . Přes 10 let působil jako konzultant v poradenské společenosti  BXL Consulting, s.r.o., která se věnovala evropské agendě. Je také předseda správní rady PKF – Prague Philharmonia.