Becker & Poliakoff

cz eng

Hlavní menu:


Mob.: (+420) 731 609 508
Tel.: (+420) 224 900 000
jelinek@pankrac-as.cz

JUDr. Lubomír Jelínek

advokát

Profesní zkušenosti

Absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 1985. V letech 1985 až 1990 působil jako podnikový právník v kumulované funkci s funkcí vedoucího odbytového úseku v odštěpném závodě státního podniku Chemoprojekt se zaměřením na hospodářské právo a zastupování podniku v arbitrážních sporech. V letech 1991 až 1993 působil jako právník v soukromé akciové společnosti ART PRODUCTION K. se zaměřením na obchodní právo včetně práva korporátního, právo cenných papírů, právo autorské a právo občanské včetně procesního, v rámci procesu privatizace působil rovněž při zakládání investičních fondů a investičních společností. Od roku 1994 vykonává soukromou právní praxi, v letech 1994 a 1995 jako člen Komory komerčních právníků, od roku 1996 je zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory. Je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře Becker a Poliakoff, s.r.o. Jeho zaměřením je zejména obchodní právo včetně transformací a fúzí obchodních společností a prodejů podniků, právo cenných papírů, občanské právo se zaměřením na právní vztahy k nemovitostem a občanské právo procesní.