Becker & Poliakoff

cz eng

Hlavní menu:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR
epravo.cz, 24.1.2017
GDPR neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nabývající účinnosti 25. května 2018 zásadně promění právní úpravu ochrany osobních údajů v členských státech...
Celý článek
GDPR neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nabývající účinnosti 25. května 2018 zásadně promění právní úpravu ochrany osobních údajů v členských státech EU. Jednou z významných novinek, kterou přináší do českého právního řádu, je role tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, advokát a Mgr. Ing. Petra Věžníková, advokátní koncipientka naší advokátní kanceláře se zabývají některými otázkami spojenými s touto rolí, a to v kontextu nedávno zveřejněného výkladového stanoviska pracovní skupiny WP29.
Zmenšit