Becker & Poliakoff

cz eng

Hlavní menu:

Becker & Poliakoff Consulting a. s.

 
Vedle advokátní kanceláře působí v České republice i společnost Becker a Poliakoff Consulting, a.s., která se zaměřuje na  strategické poradenství v oblasti veřejného sektoru. Pro své klienty především zajišťuje konzultační a poradenskou činnost k orgánům státní správy, samosprávy a prezentaci potřeb klienta v rámci stykové agendy. Ve spolupráci s advokáty Becker a Poliakoff, s.r.o. je poskytováno poradenství v oblasti legislativního procesu. Dokonalá znalost potřeb klienta umožňuje využití všech synergických efektů spolupráce v rámci skupiny Becker & Poliakoff.
 
Díky spolupráci s odborníky v oblasti výtvarného umění nově od roku 2012 nabízíme ve specializované sekci konzultace a odborné a právní poradenství a pomoc při nákupu uměleckých děl, prodeji uměleckých děl, i při vypracování koncepce soukromé sbírky uměleckých děl, ze všech oblastí výtvarného umění (malby, kresby, grafika a plastiky). Specializujeme se zejména na české současné a moderní umění, popř. umění 19. století, ale i světové umění 20. století. Dále nabízíme zastoupení na dražbách uměleckých děl v aukčních síních, součinnost při získání osvědčení k vývozu uměleckého díla do ciziny či obstarání posudku o pravosti uměleckého díla. Spolupracujeme s významnými kunsthistoriky, kurátory a soudními znalci.